Omkörning vid omkörningsförbud

Får man lov att köra om bilar med motorcykel när det råder omkörningsförbud?

Nej, det får man inte eftersom en motorcykel räknas som ett motordrivet fordon. Dock får man med motorcykel eller bil köra om ett annat tvåhjuligt motordrivet fordon. Ofta finns det en s k spärrlinje i vägens mitt och denna får inte i något fall brytas.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning