Regler för skolskjuts

Hur är reglerna för skolskjuts? Vår son som ska börja första klass har ca 2 km till närmasta skola. Har han möjlighet att få skolskjuts?

Det är kommunen som beslutar vilka elever som ska få skolskjuts. I trafiklagstiftningen finns endast regler beträffande skolskjutsningens utförande och särskild bestämmelser om fordons utrustning.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning