Cyklar

Cykeln är ett hälsosamt och miljövänligt transportmedel. Att cykla är även praktiskt i tätorter där man ofta kommer fram både fortare och lättare med cykel än med bil. Dessutom är cykeln lätt att parkera. Men det är också viktigt att cykla säkert – och då handlar det om att välja rätt cykel och att utrusta den på rätt sätt, samt att skydda sig själv med hjälm.

Vad kan du göra för att öka din säkerhet som cyklist?

Marknadsöversikter

Frågor och Svar

Vid vilken ålder är det lagom att lära barn att cykla?

Vad förespråkar NTF i valet mellan cykelbarnsits eller cykelkärra? Vilket är bäst ur säkerhetssynpunkt?

Finns det cykelhjälmar för väldigt små eller väldigt stora huvuden?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.