Övrigt material

Den trafiksäkra kommunen - vad du som politiker kan göra

Hösten 1997 bestämde den svenska riksdagen att Nollvisionen ska ligga till grund för arbetet med trafiksäkerhet. Därmed gick vi från att lägga kraften på att förebygga olyckor till att fokusera på att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Som beslutsfattare har du ett stort ansvar för trafiksäkerheten i din kommun!

Folder Den trafiksäkra kommunen