Lagar och regler

Reflexer och lykta

I mörker eller under andra dåliga siktförhållanden bör en gående för sin egen säkerhets skull vara utrustad med reflexer eller en tänd lykta.

Reflexer är viktiga i alla trafikområden, gatubelysning gör sällan att fotgängare syns bättre än på landsväg.

Reflexerna bör sitta lågt och vara synliga från alla håll.

Om du har en bra reflex ser en bilförare dig på ungefär 125 meters håll i bilens halvljus. Utan reflex ser bilföraren dig först på ca 30 meters avstånd.

När du köper reflexmaterial skall du vara noga med att det uppfyller Konsumentverkets riktlinjer och svensk standard. På apoteken finns ett stort urval av bra och godkända reflexer.