Trafikmiljö

Nollvisionen innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det ska vara säkert att resa för alla. Ansvaret för trafiksäkerheten delas mellan trafikanterna och systemutformarna. Gator och vägar ska därför dimensioneras utifrån hur mycket människans kropp tål vid yttre våld.

Hur påverkas du av trafikmiljön i din närhet?

Nollvisionen utgår ifrån följande:

 • Trafikolyckor kan inte alltid förhindras eftersom människor ibland gör misstag. Men det går att förhindra att olyckorna leder till dödsfall och allvarliga olyckor.
 • Trafikanter och systemutformare (politiker, myndigheter, väghållare, biltillverkare m fl) har ett delat ansvar för trafiksäkerheten. Trafikanterna är skyldiga att följa gällande trafikregler och ska visa hänsyn, omdöme och ansvar. Men om trafikanterna begår ett misstag måste systemet vara så utformad att konsekvenserna inte innebär att någon dödas eller skadas svårt.
 • Människans fysiska och psykiska förutsättningar ska vara dimensionerande. Utgångspunkten ska vara de svagaste trafikanternas behov – barn, ungdomar, äldre, funktionshindrade, fotgängare och cyklister.

Ställ krav på en säker närmiljö!

Våra barn och kommande generationer har rätt till en säker miljö. Det hänger på dig och mig om det ska bli verklighet. Du som boende och arbetspendlare är expert på din närmiljö och känner väl till riskerna.

Marknadsöversikter

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_dynImageGrid_cshtml.Execute() in C:\inetpub\ntf2019\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\dynImageGrid.cshtml:line 133
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in C:\inetpub\ntf2019\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\inetpub\ntf2019\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.