Barn i bil

Bilen och bilens skyddssystem - bälten, krockkuddar och säten - är anpassade och dimensionerade efter en vuxen kropp. Barn är inte bara mindre till storleken utan även bräckligare, och har andra proportioner än en vuxen. Barn är därför mer utsatta vid en krock, och behöver ett särskilt skydd i form av babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/-kudde, beroende på barnets ålder. NTF rekommenderar bakåtvänt åkande upp till 4 - 5 års ålder eller så länge det är möjligt.

Varför bakåtvänt

Vad kan du göra för att ditt barn ska åka säkert?

Är du vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning?

 

Nu finns hemsidan Åka säkert tillgängligt på webben - ett stöd till dig som är vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning. På webbplatsen hittar du tips och kunskap om hur ditt barn kan åka trafiksäkert i bil. NTF Väst har vart med och bidragit med specialkunskap kring barn i bil i projektet.
Åka säkert är ett samarbetsprojekt mellan Mobilitetscenter, Habilitering & Hälsa Västra Götalandsregionen, NTF Väst och StageIT.
in och kika på sidan här! www.akasakert.se

Vad säger lagen?

 • I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och baksätet.
 • Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en särskild skyddsanordning, babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/-kudde.
 • Barn som är yngre än tre år får inte färdas i en personbil eller lastbil utan särskild skyddsanordning, annat än vid tillfällig färd under korta resor i taxi. Vid färd i taxi får barnet inte åka i framsätet.
 • Föraren ansvarar för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning. I fråga om skyldighet att använda bilbälte vid skolskjutsning finns särskilda bestämmelser i förordningen (1970:340) om skolskjutsning.

Svenska rekommendationer

 • Små barn åker säkrast i bakåtvända babyskydd eller bakåtvända bilbarnstolar. Vår rekommendation är att barn ska sitta bakåtvänt till minst fyra års ålder.
 • Placeringen av bakåtvänd bilbarnstol i främre eller bakre passagerarsätena är likvärdig från krocksäkerhetssynpunkt. Däremot kan framsätet medge större benutrymme, vilket gör att barn kan åka bakåtvänt högre upp i åldern.
 • Större barn åker säkrast i bältestol, bälteskudde eller integrerat barnskydd och placeras i främre eller bakre passagerarsäten.
 • Barnet ska vara minst 140 cm vid placering framför en aktiv krockkudde om inte biltillverkaren har andra rekommendationer.

Vad anser NTF?

 • Barnsäkerhet ska ingå som en naturlig del i bil‐ och busstillverkarnas utveckling av den passiva säkerheten.
 • Övergripande information om lagar och rekommendationer för barns färd i bil ska ges i körkortsutbildningen.
 • Föräldrar ska få korrekt och saklig information om hur man bäst skyddar barn i bil, exempelvis via mödravårds‐ och barnavårdscentraler och kunniga handlare. Information ska finnas på olika språk.
 • Övervakningen av bältes‐ och barnskyddsanvändningen i bil ska öka, speciellt i tätorter där den är lägst.

Marknadsöversikter

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.