Dnr N2017/03102/TIF

Promemoria Cykelregler

Remissvar på Promemoria Cykelregler (Dnr N2017/03102/TIF)

Sammanfattning
NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, instämmer i de föreslagna regeländringsförslagen. När det gäller förslaget om att få cykla i körbanan vill vi dock föreslå att det endast ska vara tillåtet vid en högsta hastighet om 40 km/tim. Nedan följer motivering till våra ställningstaganden.

Avsnitt 4.1. Cykla på körbanan även om det finns en cykelbana NTF:s uppfattning, utifrån olycks- och skadestatistik, är att cykeltrafik och biltrafik av trafiksäkerhetsskäl bör separeras i så stor utsträckning som möjligt. Där separering inte är möjlig ska hastigheten vara högst 30 km/tim i tätort.

 

LADDA NER >>