Mätningar i trafikmiljö

Utgångspunkten i Nollvisionen är att trafikmiljö och fordon ska vara utformade så att ett misstag av trafikanten inte leder till död eller allvarlig skada. Det innebär ett stort ansvar för väghållaren, att bygga trafikmiljön så säker som möjligt. Samtidigt handlar det om att få så många trafikanter som möjligt att göra rätt. En väl utformad trafikmiljö och goda kunskaper hos trafikanterna är viktigt för att få en så hög regelefterlevnad som möjligt.

Vad gör NTF när det gäller trafikmiljö?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.