Lägsta hastighet på motorväg

Hur långsamt får man köra på en motorväg?

Det finns ingen undre hastighetsgräns för fordon som är tillåtna på motorväg, men det finns en tydlig regel i trafikförordningen som säger följande:
'En förare får inte utan giltigt skäl köra med överdrivet låg hastighet,plötsligt bromsa eller på något annat sätt hindra andra förares körning.'

Det är förbjudet att på motorväg och motortrafikled och på dess på-och avfartsvägar framföra långsamtgående fordon, d v s sådana fordon som på plan väg inte kan och får framföras med minst 40km/tim. Trots detta får inte heller en moped klass I köras på dessa vägar. Detta betyder att traktorer, motorredskap, terrängfordon, hästfordon, mopeder och s.k mopedbilar, cyklar eller motorfordon med tillkopplat efterfordon inte får förekomma på sådana vägar.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning