Pressmeddelande

Dålig respekt för 40-skylten i tätort

Under 2018 omkom 52 oskyddade trafikanter på det kommunala vägnätet, varav 41 på gator med hastighetsbegränsning 50 km/tim eller lägre. Hela 34 procent av trafikanterna kör för fort i tätort, framför allt på 40-sträckor där nästan hälften av all trafik går över gällande hastighetsbegränsning. Det visar NTF:s mätningar på cirka 1.5 miljoner fordon fördelade mellan 67 mätpunkter i 23 tätorter.

Forskning har visat att det är 2–3 gånger högre risk för en fotgängare att dödas om man blir påkörd i 50 km/tim jämfört med 40 km/tim.

- Efter nästan tio år av stagnerande utveckling och ett 2018 som inte kan omnämnas på något annat sätt än en katastrof för svensk trafiksäkerhet så måste vi börja fundera på om det inte är dags att på riktigt nå fram till trafikanterna. Det är den enskilde bilisten som väljer att köra för fort i tätort och det är ofta ett medvetet val. Om man förstod hur det egna beteendet påverkar andras säkerhet, i synnerhet oskyddade gående och cyklister, så borde valet att hålla hastigheten vara enkelt men den insikten verkar saknas i dagens samhälle, säger Marie Nordén, generalsekreterare NTF.

Mätningarna i tätort år 2018 visar att det totalt sett var 66 procent av trafiken som höll hastighetsgränsen, jämfört med 67 procent 2017. Hastighetsefterlevnaden var sämst på gator med hastighetsgräns 40 km/tim, där endast 53 procent av trafiken höll sig under hastighetsgränsen. På gator med 50 km/tim var det 66 procent som körde i laglig fart.

- Resultatet av mätningarna visar att det är viktigt med ytterligare åtgärder för att öka efterlevnaden. Det gäller främst på gator med 40 kilometer i timmen, där det ofta finns gående och cyklister som riskerar att skadas i trafiken vid för höga hastigheter, säger Anna Vadeby, forskare på VTI.

Förutom att försöka påverka trafikanten för att på så sätt få till ett förbättrat beteende måste kommunerna intensifiera sitt arbete med att utforma gatorna så att de blir mer ”självförklarande” så att det blir mer naturligt för trafikanterna att följa skyltad hastighetsgräns. Andra lämpliga åtgärder som också bör användas mer är trafiksäkerhetskameror, poliskontroller och tekniska stödsystem som hjälper föraren att hålla hastigheten.

Om studien
Mätningarna genomfördes på det kommunala huvudvägnätet med hastighetsgränser 40–70 km/tim. Genomförandet gjordes med radar av personal från NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, på 23 olika orter i Sverige under september 2018. På varje ort mättes hastigheten på tre olika mätplatser, sammanlagt genomfördes mätningar i 67 olika punkter och i varje punkt mättes hastigheten under en vecka.

VTI-rapport 1001 - Hastighet på kommunala gator i tätort

 

Dålig respekt för 40-skylten i tätort

2019-04-26