Cykla i trafiken

Här har vi samlat regler för hur du cyklar säkert i korsningar och cirkulationsplatser, samt över gatan på passager och överfarter.

Lär dig mer om hur du cyklar säkrast

Körning i vägkorsning
Alla fordonsförare ska vara särskilt försiktiga där korsande trafik förekommer. Korsningar är riskfyllda platser speciellt för de oskyddade trafikanterna. Det är viktigt att du tar ögonkontakt med övriga förare och att du visar hur du tänker köra. Ska du köra rakt fram i korsningen ska du hålla till höger i körfältet om det bara finns ett körfält i din färdriktning. Finns det två körfält kan du köra på samma sätt i det högra körfältet. Finns det tre körfält i din färdriktning är det bäst att du kör i det mittersta. På det sättet markerar du för andra att du ska åka rakt fram. Om höger körfält är avsett för enbart högersvängande trafik får du inte använda det om du ska köra rakt fram. (3 kap 28 § Trafikförordningen)

Högersväng 

  • Ge tecken i god tid före svängen.
  • Se åt båda håll på den korsande vägen.
  • Sväng och håll båda händerna på styret.
  • Fortsätt i den nya färdriktningen och håll så långt till höger som möjligt.

Vänstersväng ”stora svängen”
Du håller till höger på vägen och fortsätter genom korsningen till motsatta sidan. Där svänger du till vänster när vägen är fri. Är det en stor och besvärlig korsning kan det vara säkrast att leda cykeln eller mopeden. I en del korsningar kan det finnas vägmärken och markeringar som anger hur cyklister och mopedister ska köra. Det säkraste sättet att ta sig till vänster i en korsning är naturligtvis att leda cykeln eller mopeden i den. Följ då trafikreglerna för gående. Finns det ett övergångsställe så gå där och led cykeln eller mopeden bredvid övergångsstället.

Vänstersväng ”lilla svängen”
Eftersom den lilla vänstersvängen kan vara mycket riskfylld, rekommenderas den endast för erfarna cyklister och mopedförare. Den lilla svängen innebär att du följer grundregeln om val av körfält strax före och i korsning. Du använder det körfält som är avsett för vänstersväng och kör i högra delen av detta körfält och gör så en vanlig vänstersväng. Finns det inga körfält markerade på körbanan kör du ändå efter samma princip. Innan du byter körfält eller börjar svänga måste du noga kontrollera att du kan göra det utan fara. (3 kap 26 § Trafikförordningen)

Cirkulationsplats
När du kör in i en cirkulationsplats måste du lämna företräde för all trafik som redan finns där. Varje sväng ut från cirkulationsplatsen är i princip att betrakta som en högersväng. Därför ska den normalt göras från högra körfältet.

Cykelöverfart
Vid en cykelöverfart har bilisterna väjningsplikt för cyklister och förare av moped klass II, på samma sätt som för gående vid ett övergångsställe. Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på cykelöverfarten ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten. (6 kap 6 § Trafikförordningen) En cykelöverfart kräver hastighetsdämpande åtgärder, målade "hajtänder" och särskilt vägmärke.

Cykelpassage
Cykelpassage anordnas ofta i anslutning till övergångsställe för gående. Vid obevakade cykelpassager är det cyklisten som har väjningsplikt mot fordonen. Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelpassage ska sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara. (6 kap 6 § Trafikförordningen) Förare av motorfordon har dock väjningsplikt för cyklister och mopedförare på en cykelpassage när de kör ut ur en cirkulationsplats eller efter att ha svängt i en vägkorsning. (3 kap 61 § Trafikförordningen)

 

Omkörning med cykel
Omkörning av fordon ska normalt ske till vänster. Cyklister och förare av moped klass II får dock köra om eller köra förbi andra fordon än cyklar och mopeder även till höger. Detta är ganska vanligt i exempelvis fordonsköer, men bör ske med försiktighet. Innan du kör om – förvissa dig noga om att den du tänker köra om inte tänker svänga. (3 kap 31 § Trafikförordningen)

 

Breddåkning
Huvudregeln är att cyklister och mopedister ska färdas efter varandra. Den regeln gäller inte bara på körbanan utan också på vägrenen och cykelbanan. Finns det tillräckligt med utrymme, får cyklister dock köra i bredd, om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken. (6 kap 1 § Trafikförordningen)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.