Våra e-utbildningar...

Våra digitala utbildningar är ett verktyg för att påverka trafiksäkerheten genom kunskap. Ökad kunskap kan påverka trafikanters attityd till hastighetsöverträdelser, bältesanvändning, alkohol i trafiken samt användning av olika skyddssystem som till exempel cykelhjälm och bilbarnskydd men ökade kunskaper och förändrade attityder betyder inte alltid förändrat beteende i trafiken. Därför rekommenderar vi alltid att man kompletterar med praktiska beteendepåverkande övningar i de fall sådana finns att tillgå. 

Trafik på lätt svenska

Den här kursen är framtagen för nya svenskar men passar även dig som är nybörjare i trafiken eller letar efter lättläst material om trafik. Kursen är gratis med förvald utbildningskod. För att kunna gå kursen behöver du skapa ett utbildningskonto hos oss. Klicka på "Starta utbildning" och sedan på skapa konto.

Nollvisionen för politiker

Den här utbildningen vänder sig till dig som har ett förtroendeuppdrag i kommunen. Syftet är att ge dig redskap för att arbeta för en ökad trafiksäkerhet. För att kunna gå kursen behöver du skapa ett utbildningskonto hos oss. Klicka på "Starta utbildning" och sedan på skapa konto.

Elrullstol och elskoter

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill bli en säkrare förare av elrullstol eller elskoter. Kursen är gratis med förvald utbildningskod. För att kunna gå kursen behöver du skapa ett utbildningskonto hos oss. Klicka på "Starta utbildning" och sedan på "skapa konto".