Inventeringar och analyser

Hur vet man som väghållare eller som trafikant hur säkra vägarna är, framför allt för oskyddade trafikanter? NTF vill som oberoende aktör stötta väghållare genom att inventera och analysera säkerhetsnivån på olika kritiska platser. Vi vill också möjliggöra för föräldrar att välja den säkraste skolvägen för sina barn och för cyklister att välja den säkraste cykelvägen.

Vad gör NTF när det gäller inventeringar och analyser av trafiksäkerhet?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.