Bilar

Skyddssystem

I din bil finns olika typer av skyddssystem. De kan delas upp i följande två kategorier:

  • Förarstödssystem som kan minska allvarlighetsgraden av en olycka eller helt undvika att olyckan inträffar.
  • Krocksäkerhetssystem som reducerar risken för personskador när en kollision inträffat.

 

Förarstödssystemens funktion är att minska allvarlighetsgraden av en olycka eller helt undvika den. Tidigare har dessa system kallats för aktiva säkerhetssystem. Olika förarstödssystem ingriper vid olika skeenden innan olyckan är på väg att ske. Exempelvis varnar ett filvarningssystem eller en trötthetsvarnare ganska tidigt i skeendet, innan risken för en olycka blivit stor. Ett kollisionsvarningssystem varnar när kollisionen är nära att inträffa och ett nödbromssystem aktiveras omedelbart innan kollisionen. Därför kan de här förarstödssystemen, beroende på situation och funktionalitet, lindra kollisionen eller bromsa helt och undvika kollisionen.

Förarstödssystemen kan informera, varna eller aktivt gripa in genom att justera körningen eller hastigheten. Vissa system är bara tillgängliga under eller över en viss hastighet och på vissa vägsträckor, till exempel vid synliga körfältslinjer. För att systemen ska aktiveras krävs att sensorerna kan uppfatta omgivningen. Detta kan påverkas av faktorer som snö, dimma, mörker, smuts och kvalitet på körfältslinjer. Därför kan föraren inte alltid lita på att systemen aktiveras.

 

Krocksäkerhetssystemen syftar till att reducera risken för personskador när kollisionen väl inträffar. De har tidigare kallats passiva säkerhetssystem. Till dessa räknas exempelvis bilbälte, bältessträckare, olika typer av krockkuddar, eller inbyggda whiplashskydd i bilstolen.

 

Tänk på att du som förare alltid är ansvarig för körningen, även med ett förarstödssystem i bilen. Ett förarstödssystem kan inte ersätta dig och fungerar inte alltid på grund av väder, omgivande trafik och trafikmiljö. Systemet kan inte kompensera för att du exempelvis håller för hög hastighet, för kort avstånd till bilen framför, eller har för dåliga däck när det är halt väglag. Det är viktigt att du lär dig hur systemet fungerar genom att läsa instruktionsboken och ser till att få en genomgång av bilens återförsäljare. Koppla inte ur bilens förarstödssystem utan använd det så ofta det går. Och använd alltid krocksäkerhetssystem som bälte och bilbarnstolar på rätt sätt. Genom dessa typer av skyddssystem minskar du risken för att en olycka ska uppstå, och om en olycka ändå inträffar så minskar du risken för att skadas allvarligt.

Bilbälte

Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid kortare sträckor och låga hastigheter, då det verkligen kan utgöra ...

Krockkudde/airbag

I nyare bilar finns ofta tre typer av krockkuddar – på förarplatsen, på passagerarplatsen och på sidorna. Krockkudden är ett komplement och inte en ersättning till bilbältet. Passagerarkrockkudden ...

Whiplashskydd

Whiplash- eller pisknärtskador inträffar ofta vid påkörning bakifrån, men förekommer även vid andra typer av olyckor. När huvudet kastas häftigt framåt och sedan bakåt (eller tvärtom) kan skador i ...

Antisladdsystem

Antisladdsystem är ett system som känner av om bilen börjar sladda. Genom att bromsa enskilda hjul stabiliseras bilen och sladden förhindras. Antisladdsystem beräknas minska olycksrisken med över 5...

ABS-bromsar

Låsningsfria bromsar, så kallade ABS-bromsar, känner av när hjulen börjar låsa sig vid en kraftig inbromsning. Då minskar bromskraften, vilket gör att man kan styra och bromsa samtidigt. På detta s...

Automatiska bromssystem

Autobroms med kollisionsvarning framåt använder sensorer för att skanna av vägen framför ditt fordon och bromsar automatiskt för att undvika en situation som håller på att utvecklas till en kollision.