Skyddssystem

I dagens bilar finns det en mängd skyddssystem som samverkar för att skydda både de som sitter i bilen och andra trafikanter utanför bilen men inget annat skyddssystem har visat sig så avgörande för att förhindra allvarliga skador som bilbältet. Det finns två kategorier av skyddssystem. Förarstödssystem kan minska allvarlighetsgraden av en olycka eller helt undvika att olyckan inträffar. Krocksäkerhetssystem reducerar risken för personskador när en kollision inträffat.

Viktiga skyddssystem

Förarstödssystemens funktion är att minska allvarlighetsgraden av en olycka eller helt undvika den. Tidigare har dessa system kallats för aktiva säkerhetssystem. Olika förarstödssystem ingriper vid olika skeenden innan olyckan är på väg att ske. Exempelvis varnar ett filvarningssystem eller en trötthetsvarnare ganska tidigt i skeendet, innan risken för en olycka blivit stor. Ett kollisionsvarningssystem varnar när kollisionen är nära att inträffa och ett nödbromssystem aktiveras omedelbart innan kollisionen. Därför kan de här förarstödssystemen, beroende på situation och funktionalitet, lindra kollisionen eller bromsa helt och undvika kollisionen. Förarstödssystemen kan informera, varna eller aktivt gripa in genom att justera körningen eller hastigheten. Vissa system är bara tillgängliga under eller över en viss hastighet och på vissa vägsträckor, till exempel vid synliga körfältslinjer. För att systemen ska aktiveras krävs att sensorerna kan uppfatta omgivningen. Detta kan påverkas av faktorer som snö, dimma, mörker, smuts och kvalitet på körfältslinjer. Därför kan föraren inte alltid lita på att systemen aktiveras.

 

Krocksäkerhetssystemen syftar till att reducera risken för personskador när kollisionen väl inträffar. De har tidigare kallats passiva säkerhetssystem. Till dessa räknas exempelvis bilbälte, bältessträckare, olika typer av krockkuddar, eller inbyggda whiplashskydd i bilstolen.

 

Tänk på att du som förare alltid är ansvarig för körningen, även med ett förarstödssystem i bilen. Ett förarstödssystem kan inte ersätta dig och fungerar inte alltid på grund av väder, omgivande trafik och trafikmiljö. Systemet kan inte kompensera för att du exempelvis håller för hög hastighet, för kort avstånd till bilen framför, eller har för dåliga däck när det är halt väglag. Det är viktigt att du lär dig hur systemet fungerar genom att läsa instruktionsboken och ser till att få en genomgång av bilens återförsäljare. Koppla inte ur bilens förarstödssystem utan använd det så ofta det går. Och använd alltid krocksäkerhetssystem som bälte och bilbarnstolar på rätt sätt. Genom dessa typer av skyddssystem minskar du risken för att en olycka ska uppstå, och om en olycka ändå inträffar så minskar du risken för att skadas allvarligt.

Marknadsöversikter

Frågor och Svar

Hur fungerar bilbältet?

Vilken bil ska jag köpa? Vill ha en bensinsnål och säker bil. Inte för dyr, ny eller gammal.

Vi ska byta bil. Det lutar åt en 7-sitsig minibuss, har ni har någon statistik angående krocksäkerheten i dessa bilar?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.