Är småbarnshjälmen godkänd för cykling i trafik?

Vi har köpt småbarnshjälmen med grönt spänne till vår son, är den godkänd för cykling i trafik?

Konsumentverket har kommit överens med Trafikverket, NTF och VTI (Väg- och Trafikforskningsinstitutet) om att småbarnshjälmen, d v s cykelhjälm med grönt spänne:

  • är en cykelhjälm för små barn
  • är lämplig upp till sjuårsåldern vid all cykling och skjutsning
  • har samma skyddsförmåga som cykelhjälmen men hakbandet har en automatisk utlösningsanordning för att minska risken att barnet ska fastna med hjälmen och bli hängande
  • har ett grönt spänne eller hakband

Det gröna spännet löser ut vid en dragkraft som är minst 9 och högst 16 kg.

Till grund för myndigheternas rekommendation ligger samlad praktisk kunskap om olycksrisker samt laboratorieförsök, t ex Statens Provningsanstalts rapport 1993:42 Chin Strap Forces in Bicycle Helmets.

Hjälmen ska vara testad enligt Europastandard EN 1080:1997 och märk med CE för att få säljas.

Kontrollera att hjälmen är CE-märkt. Är den det så kan ni tryggt använda den.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning