Rullstolar

Den som leder, skjuter eller drar en rullstol anses som gående, liksom den som i gångfart själv för sin rullstol. (1 kap 4 § Trafikförordningen)

Lär dig mer om regler för rullstolar

Eldriven rullstol
En rullstol som drivs med elmotor och som är konstruerad för en hastighet av högst 20 km/tim räknas som cykel. Därför måste en sådan rullstol ha minst en effektiv broms. Vid färd i mörker ska elrullstolen vara försedd med strålkastare framtill, baklykta och reflexanordningar.

Trots att den eldrivna rullstolen betraktas som en cykel räknas den som kör sin eldrivna rullstol som gångtrafikant om färden sker i gångfart. Det betyder att personen får vara på gångbanor och övergångsställen.

Eldrivna rullstolar som är konstruerade för högre hastigheter än 20 km/tim anses som mopeder. Därmed är de försäkringspliktiga fordon och måste vara utrustade enligt de regler som gäller för mopeder. Vidare krävs att föraren har förarbevis eller körkort.

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.