Lagar och regler

Rullstolar

Den som leder, skjuter eller drar en rullstol anses som gående liksom den som själv, i gångfart, för sin rullstol. (2 kap 4 § trafikförordningen)

Eldriven rullstol
En rullstol som drivs med elmotor och som är konstruerad för en hastighet av högst 20 km/tim räknas som cykel. Därför måste en sådan rullstol ha minst en effektiv broms. Vid färd i mörker på körbana, cykelbana eller vägren skall den vara försedd med strålkastare framtill samt baklykta och reflexanordning baktill som visar respektive återkastar rött sken.

Trots att den eldrivna rullstolen betraktas som en cykel räknas den handikappade, som själv kör sin eldrivna rullstol, som gångtrafikant om färden sker med gångfart, d v s högst 6 km/tim. Det betyder att personen får använda gångbanor och övergångsställen.

Eldrivna rullstolar som är konstruerade för högre hastigheter än 20 km/tim anses som mopeder. Därmed är de försäkringspliktiga fordon och måste vara utrustade enligt de regler som gäller för mopeder. Vidare krävs att föraren har förarbevis eller körkort.