Maxvikt på cykel

Jag är cykelbud och fraktar på cykeln ungefär 60 kg tidningar per dag. Finns det något som säjer hur mycket man maximalt får frakta på cykeln?

Lasten får inte påverka hur cykeln kan köras eller på något sätt utgöra fara. Cykelns pakethållare och lastcykelns låda har en maxlast. Kontrollera vad som gäller för just den cykel du använder.

I Trafikförordningen kap 3 står om fordons last:

78 § Ett fordon får inte lastas på sådant sätt att
1. förarens sikt eller möjligheter till manövrering hindras, eller
2. föreskrivna körriktningstecken, stopptecken, lyktor eller strålkastare
skyms.

80 § Last får inte medföras på eller i ett fordon på sådant sätt att den kan
1. utgöra fara för person,
2. orsaka skador på egendom,
3. släpa efter eller falla av fordonet,
4. orsaka störande dammbildning eller liknande,
5. försvåra körningen av fordonet, eller
6. framkalla onödigt buller.

Lasten skall vara fastgjord om det krävs med hänsyn till lastutrymmets eller lastens beskaffenhet. Om det behövs skall lasten vara övertäckt.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad inom trafiksäkerhetsområdet, ange din e-postadress nedan.

Jag godkänner härmed att NTF får samla in, använda och behandla mina personuppgifter som jag har angivit i detta formulär i enlighet med vår Integritetspolicy. Markera kryssrutan till vänster om du accepterar detta.

Andra sidor relaterade till din sökning