Elskateboard/longboard

Att åka elektrisk skateboard eller longboard kräver en del träning och balans, men för den som är van skateboardåkare är det enkelt. Broms och gas styrs genom en fjärrkontroll som föraren håller i handen under färd. Fordonet används för nöje och rekreation och kortare resor mellan till exempel hemmet och bussen. 

Hur du väljer och använder en elskateboard/longboard

Vad är en elskateboard/-longboard?

En elskateboard/-longboard är ett icke-självbalanserande fordon och motorns effekt bestämmer om det är en cykel. För att räknas som en cykel ska motorns effekt vara max 250 watt. Fordonet ska inte heller kunna gå fortare än 20 km/tim. Regelverket är dock otydligt omkring fordonet och NTF rekommenderar att motoriserade skateboards och longboards enbart används inom inhägnade områden.

 

Vilka regler gäller?

Om en elektrisk skateboard/ longboard klassas som en cykel, innebär det att samma trafikbestämmelser gäller som för vanliga cyklar. Den ska vara utrustad med broms och ringklocka. Vid färd i mörker ska fordonet ha reflexer framtill, baktill och på sidorna och belysning fram och bak. Barn under 15 år måste använda hjälm. Det finns varianter på marknaden som går fortare än 20 km/tim och/eller har en kraftigare motor. De hamnar under definitionen "övriga fordon" och får då inte köras i trafiken. Om du köper en el-skateboard via nätleverantör med direktimport är den i regel inte CE-märkt och det är svårt att veta vilken kvalitet du får. Det är inte säkert att fordonet är anpassat efter det svenska regelverket, så du behöver vara särskilt uppmärksam på att det inte överskrider gränsen för maxhastighet.  

 

Var får man köra?

Eftersom det är oklart var dessa fordon får framföras rekommenderar NTF tills vidare att de endast framförs på inhägnat område. Om fordonet kan räknas som en laglig cykel får du köra på cykelbana och på väg om cykelbana saknas. När du kör på vägen ska vägrenen användas. Om du är över 15 år får du välja att köra på körbanan även om det finns cykelbana om hastighetsbegränsningen på vägen är max 50 km/tim. Om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge får alla köra på körbanan även om det finns cykelbana.

 

För barn?

Det här är inte ett fordon som är byggt för barn och fordonet kan vara svårt för ett barn att manövrera. Fordonet klassas dock som en cykel och det finns ingen lagstadgad åldersgräns för när man får köra det. Om barn under 15 år kör fordonet är det lag på att de ska använda hjälm. Det är svårt att rekommendera en exakt ålder för när ungdomar är mogna att köra elskateboard i trafik. Dels för att unga utvecklas olika men framför allt för att trafikmiljön och fordonen ser så olika ut. Om du som förälder överväger att låta din tonåring köra elskateboard är det viktigt att du försäkrar dig om att hen vet vilka regler som gäller, kan manövrera fordonet och använder hjälm. Köp en modell med låg maxhastighet.  

 

Tänk på att

  • Lära känna fordonet innan du ger dig ut i trafik. Öva särskilt på att gasa och bromsa.
  • Andra trafikanter kan missbedöma din hastighet.
  • Använda hjälm, handleds- och armbågsskydd.
  • Kontrollera att fordonet är CE-märkt och att maxhastighet och motorstyrka inte överskrider 20 km/tim och 250 watt.
  • Fordonet inte är anpassat för halt väglag, rullgrus och fukt.    

 

Foto: Martin Nordström, Unsplash

Marknadsöversikter

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.