Bilar

Bilbälte

Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid kortare sträckor och låga hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död.

Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med ca 50 procent. Ett tvåpunktsbälte är inte lika effektivt men minskar skaderisken med 20 procent. Många bilar är utrustade med bältessträckare, som drar åt bältet och minskar onödigt slack. Trepunktbälte i kombination med bältessträckare minskar skaderisken med ca 55 procent.

I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och baksätet. Barn som är kortare än 135 cm ska dessutom ha en särskild skyddsanordning - babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/-kudde.

Om alla använde bälte skulle vi kunna spara cirka 30-40 liv varje år, 2015 saknade knappt 40 personer av de som omkom i personbil bälte.

För att bältet ska ge optimalt skydd måste det användas på följande sätt:

Axelbandet över bröstet

Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så att det hamnar rätt i förhållande till din längd.

Höftbandet mot låren

Det nedre bandet ska sitta över höftbenet ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsakar inre blödningar.

Sträck bältet en extra gång

Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt slår du i ratten innan det gör någon nytta.

Under ytterkläderna

Bältet hamnar ofta fel om man har det utanpå tjocka kläder. Dessutom ska bältet sitta så nära kroppen som möjligt för att ge bra skydd. Särskilt viktigt är att höftbältet är under ytterkläderna.

Inte vridet

Var också noga med att kontrollera att bältet ligger slätt och inte är skadat. Ett vridet eller skadat bälte riskerar att slitas av vid en kollision.

När den som sitter i baksätet kastas fram med en krockvikt på ca 3 ton hjälper det inte att den som sitter framför använder sitt bälte. Hastigheten behöver inte vara högre än 40–50 km/tim för att den som sitter i framsätet ska bli ihjälslagen av den som kastas fram från baksätet.

Om du är gravid är det viktigt att inte sluta använda bilbältet. Det ska ju skydda mer än ett liv! Diagonalbältet ska gå vid sidan av magen, mellan brösten och nära halsen. Midjebältet ska gå så långt ner mot låren som möjligt, så kommer fostret inte i kläm. Undvik att köra bil i slutet av graviditeten.

Vad säger lagen?
  • Om en personbil, buss eller lastbil har sittplats utrustad med bilbälte så ska det enligt lagen användas.
  • Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en särskild skyddsanordning, babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/-kudde.
  • Det är förarens ansvar att se till att passagerare under 15 år använder bilbältet. En förare som låtit bli att göra vad han eller hon kan för att få den som är under 15 år att använda bilbälte eller särskild skyddsanordning, döms till böter. Detta gäller både för bussförare och förare av personbil.
  • En förare kan inte straffas för att en passagerare som är 15 år eller äldre inte använder bilbälte, utan då är det passageraren själv som riskerar böter.
  • Bötesbeloppet för den som inte använder befintligt bälte är 1500 kronor och 2500 kronor om barn under 15 år sitter obältade i bilen.


Läs NTFs frågor och svar om bilbälte.