Bilbälte

Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid låga hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död.

Ett trepunktsbälte halverar risken att skadas svårt vid en kollision. Ett tvåpunktsbälte är inte lika effektivt men minskar skaderisken med 20 procent. Många bilar är utrustade med bältesförsträckare, som drar åt och sträcker bilbältet vid kritiska situationer och kollisioner, så att bältet mer effektivt kan fånga upp den åkande. Bältet positioneras bättre på den åkande och risken minskas för att slå emot bilens interiör, samtidigt som effekten av bilens krockkuddar förbättras.

I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och baksätet. Barn som är kortare än 135 cm ska dessutom ha en särskild skyddsanordning - babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/-kudde.

Bältespåminnare finns i närmare 100 procent av nya personbilar sedan 2009. Andelen trafikarbete som utfördes 2020 av personbilar med bältespåminnare beräknas vara över 95 procent.

Trots bältespåminnare är ungefär en tredjedel av de personbilsförare som omkommer varje år är obältade. Det motsvarar cirka 20-30 personer.

 

För att bältet ska ge optimalt skydd måste det användas på följande sätt:

Axelbandet över bröstet
Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så att det hamnar rätt i förhållande till din längd.

Höftbandet mot låren
Det nedre bandet ska sitta över höftbenet ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsakar inre blödningar.

Sträck bältet en extra gång
Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt kan du slå i ratten innan det gör någon nytta.

Under ytterkläderna
Bältet hamnar ofta fel om man har det utanpå tjocka kläder. Bältet ska sitta så nära kroppen som möjligt för att ge bra skydd. Särskilt viktigt är att höftbältet är under ytterkläderna.

Inte vridet
Var också noga med att kontrollera att bältet ligger slätt och inte är skadat. Ett vridet eller skadat bälte riskerar att slitas av vid en kollision.

När den som sitter i baksätet kastas fram med en krockvikt på cirka 3 ton hjälper det inte att den som sitter framför använder sitt bälte. Hastigheten behöver inte vara högre än 40–50 km/tim för att den som sitter i framsätet ska bli ihjälslagen av den som kastas fram från baksätet. Så du som förare, kontrollera att dina passagerare tagit på sig bältet.

Om du är gravid är det viktigt att inte sluta använda bilbältet. Det ska ju skydda mer än ett liv. Bilbältet ska sitta sträckt mitt på axeln med den diagonala delen mellan brösten och längs sidan av magen. Höftbältet ska ligga platt mot låren och så lågt som möjligt under magen. Bältet får inte glida upp över magen.

 

Vad säger lagen?

  • Om en personbil, buss eller lastbil har sittplats utrustad med bilbälte så ska platsen, enligt lagen användas, och bältet användas.
  • Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en särskild skyddsanordning, det vill säga babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/-kudde.
  • Det är förarens ansvar att se till att passagerare under 15 år använder bilbältet. En förare som låtit bli att göra vad han eller hon kan för att få den som är under 15 år att använda bilbälte eller särskild skyddsanordning, döms till böter.
  • En förare kan inte straffas för att en passagerare som är 15 år eller äldre inte använder bilbälte, utan då är det passageraren själv som riskerar böter.
  • Bötesbeloppet för den som inte använder befintligt bälte är 1500 kronor och 2500 kronor om barn under 15 år sitter obältade i bilen.