Bilbälte i gångfartsområde

Är bilbälte obligatoriskt i ett gångfartsområde?

Enligt lag ska bälte alltid användas, förutom det som står nedan. Gångfartsområde finns inte med i undantagen, i alla fall inte uttryckligen.

10 d §. Trots vad som sägs i 10 §, 10 a § första stycket och 10 b § behöver bilbältet eller den särskilda skyddsanordningen inte användas
1. när fordonet inte är i rörelse,
2. vid backning,
3. vid färd inom parkeringsplats, parkeringshus, bensinstations- eller verkstadsområde eller liknande områden, eller
4. när det finns medicinska hinder enligt läkarintyg som utfärdats före färden. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om ytterligare undantag från kravet att använda bilbälten och särskilda skyddsanordningar.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad inom trafiksäkerhetsområdet, ange din e-postadress nedan.

Jag godkänner härmed att NTF får samla in, använda och behandla mina personuppgifter som jag har angivit i detta formulär i enlighet med vår Integritetspolicy. Markera kryssrutan till vänster om du accepterar detta.

Andra sidor relaterade till din sökning