Bilbälte i gångfartsområde

Är bilbälte obligatoriskt i ett gångfartsområde?

Enligt lag ska bälte alltid användas, förutom det som står nedan. Gångfartsområde finns inte med i undantagen, i alla fall inte uttryckligen.

10 d §. Trots vad som sägs i 10 §, 10 a § första stycket och 10 b § behöver bilbältet eller den särskilda skyddsanordningen inte användas
1. när fordonet inte är i rörelse,
2. vid backning,
3. vid färd inom parkeringsplats, parkeringshus, bensinstations- eller verkstadsområde eller liknande områden, eller
4. när det finns medicinska hinder enligt läkarintyg som utfärdats före färden. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om ytterligare undantag från kravet att använda bilbälten och särskilda skyddsanordningar.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning