Elrullstol och elskoter i trafiken

En elrullstol eller elskoter är ett bra hjälpmedel för den som inte kan gå själv. Du kan lättare ta dig ut på egen hand, och bli mer aktiv och delaktig i samhället.

 

Var får man köra?

När du kör en elrullstol eller elskoter är du gångtrafikant eller cyklist – det beror på hur fort du kör. Om du kör i gångfart, cirka 5-6 km/tim, räknas du som gångtrafikant. Om du kör fortare räknas du som cyklist. För att vara en trafiksäker förare är det klokt att inte köra fortare än i gångfart.

 

Utrustning och underhåll

En elrullstol/elskoter räknas som en cykel och ska därför ha ringklocka eller tuta som du kan varna med. Den ska också ha bra bromsar.

Vid mörkerkörning ska elrullstolen och elskotern ha:

- Framlykta med vitt eller gult ljus

- Baklykta med rött ljus.

- Reflexer: vit framåt, röd bakåt och vit eller orangegul åt sidorna.

Fordonets reflexer är sällan tillräckliga. Du behöver också bära reflexer och reflexväst själv för att synas. Tänk på att reflexer slits och inte fungerar om de är mycket repiga.

Serva ditt fordon minst en gång om året. Annars kan bromsar och andra viktiga delar slitas ut och risken för en olycka ökar. Vid problem med fordonet och dess utrustning bör en verkstad uppsökas snarast möjligt. Kontrollera regelbundet att däcken är bra pumpade, gärna två gånger i månaden. Information om vilket däcktryck däcken ska ha finns i bruksanvisningen. För lågt tryck i däcken påverkar inte bara komforten, utan även hur säkert elrullstolen/ elskotern går. Hjulen slits också mer och risken för punktering ökar. Tänk även på att ladda batteriet regelbundet så att det håller längre.

 

Tips för en säkrare resa

För en säker resa är det viktigt att du:

- alltid ser dig för innan du korsar en gata eller cykelbana.

- kör över trottoarkanter och hinder rakt framifrån. Kör inte snett över, för då ökar risken att tippa.

- tar det extra försiktigt när det är halt eller är grus på vägen.

- håller låg hastighet. Om hastigheten är för hög i en sväng kan elrullstolen/ elskotern välta.

- tar det extra försiktigt om du har en trehjulig elskoter eftersom den har högre risk för att välta.

- bär reflexer.

 

Var klok - håll dig till gångfart och följ reglerna för gångtrafikanter!

Gå NTF:s webbutbildning

Lär dig mer och testa dina kunskaper. På NTF:s webbutbildning får du lära dig mer om lagar och regler, vägmärken och vad du kan göra för att köra elrullstol och elskoter säkert.

Under oktober 2020 har du som genomför utbildningen möjlighet att vinna ett superpresentkort värt 500 kr! Vi lottar ut fyra presentkort. 

https://ntf.se/bibliotek/e-learning/elrullstol-och-elskoter/

Filmer

Påverka till säkrare trafikmiljö!

Det finns alltid en väghållare som ansvarar för att vägen eller gatan är säker. I staden är det oftast kommunen. För att kommunen ska kunna hålla alla gator säkra behöver de hjälp från invånarna. Anmäl fel och brister på kommunens hemsida eller på webbtjänsten Fixamingata.se. Tillsammans kan vi göra trafikmiljön säkrare!

Fixamingata.se

 

Här kan du ladda ner, eller så länge lagret räcker, beställa foldern

Elrullstol i trafiken

Denna information är framtagen med stöd av Allmänna Arvsfonden och i nära samverkan med Sveriges Arbetsterapeuter, Personskadeförbundet RTP, SKPF Pensionärerna och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.