Cyklar

Cykelbelysning

De svåraste skadorna som drabbar cyklister inträffar vid kollision med en bil. Därför är det viktigt att synas i trafiken med både cykellysen och reflexer.

Även om du cyklar i stan är det viktigt med bra belysning i skymning och mörker eftersom bilister har svårt att se dig. Förutom att göra så att bilar upptäcker dig, underlättar bra belysning samspelet med andra cyklister och med fotgängare, och kan ibland även behövas för att belysa vägbanan.

Är stark lampa alltid bäst?

En stark cykellampa är perfekt för en mörk skogsväg, men i stadstrafik kan den nog snarare riskera att blända medtrafikanterna. I stadstrafik med bra gatubelysning behöver inte ljusstyrkan vara så stark. Sammanfattningsvis kan man konstatera att den som ska köpa ny cykellampa bör fundera på vilken miljö man cyklar i.

Olika typer av cykelbelysning

Den traditionella dynamodrivna cykelbelysningen som har används i årtionden har börjat fasas ut till förmån för modernare batteridrivna alternativ. De första batteridrivna typerna använde, precis som de dynamodrivna modellerna, en glödljuslampa. Nackdelen med glödljuslampor är hög strömförbrukning, hög stötkänslighet, lågt ljusutbyte och relativt kort livslängd. Med de batteridrivna lamporna försvann nackdelarna som dynamodriften genererade så som att drivhjulet slirade mot cykeldäcket och att användaren behövde cykla snabbt för att få bra ljusstyrka. Dynamodriften hade fått en värdig ersättare. Däremot hade strålkastarens faktiska ljusstyrka bara blivit marginellt bättre och lämnade fortfarande rum för förbättring.

Med den energisnåla LED-lampans intåg på marknaden kunde äntligen ljusstyrkan förbättras utan att påverka batteritiden negativt. LED-tekniken gjorde att många lampor både fick bättre ljusstyrka och batteritid. Därför har i princip alla cykellampor med glödljus fasats ut från marknaden och ersatts av de bättre modellerna med LED-lampor.

Läs mer om olika cykelbelysning i marknadsöversikten.

Vid köp av ny cykel

När du köper ny cykel bör du kontrollera med försäljaren att reflexerna är godkända och rätt placerade. Passa också på att köpa cykelbelysning bak och fram om det inte redan ingår. Läs mer om reflexer på NTF:s reflexsidor

Vad säger lagen?

 • Reflexer, lyktor och strålkastare behövs vid cykling i mörker, vilket betyder från skymning till gryning.
 • Baktill på cykeln ska det finnas en lykta som kan visa rött ljus bakåt (baklykta) så att den tydligt syns på ett avstånd av 300 meter.
 • Framtill på cykeln ska det finnas en strålkastare som kan visa vitt eller gult ljus framåt av sådan ljusstyrka att fordonet kan framföras på ett betryggande sätt samt tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter. Har strålkastaren bländande ljus ska den snabbt kunna bländas av.
 • Vit reflex fram.
 • Röd reflex bak.
 • Orangegul eller vit reflex åt sidan.
 • Baklykta på cykel får avge blinkande ljus om blinkfrekvensen är minst 200 blinkningar/minut.

 

Påföljder

Följande bötesbelopp gäller om man blir stoppad av polisen:

 • Ljus fram saknas: 500 kr
 • Ljus bak saknas: 500 kr
 • Reflex saknas: 500 kr
 • Om fungerade belysning finns på cykeln men inte används: 500 kr
 • Belysning fram- och bak och reflexer saknas: 1000 kr.

 

Vad anser NTF?

 • Cykelbranschen ska ta ökat ansvar.
 • Tillverkare och säljare ska ta ansvar för marknadsföring av användning av cykelhjälm och för cykelns säkerhet (belysning, reflexer, bromsar m m).


Läs mer om vad NTF anser i NTF:s policy.