Cykel, moped och häst

Cyklar och mopeder är fordon. Det innebär att cyklister och mopedister ska följa de trafikregler som gäller fordonsförare. Det finns också regler som enbart gäller cykel- och mopedtrafik. Bestämmelserna om trafik med fordon gäller i vissa delar även den som rider och den som leder eller driver kreatur.

Lär dig mer om trafikregler för cyklister och mopedister

Cyklande och mopedförare ska hålla minst en hand på styret. Mopedförare ska hålla båda fötterna på pedalerna eller fotstöden. (6 kap. 2 § Trafikförordningen)

Den som leder en cykel eller moped anses som gående. Du får därför leda cykeln eller mopeden där fordonstrafik eller trafik med cykel och moped är förbjuden. Gäller förbudet ledande av cykel och moped anges det alltid på tilläggstavla.

Hänsyn och skyldigheter
Alla fordonsförare – också cyklister och mopedister – har särskilda skyldigheter mot utsatta grupper av trafikanter. Du ska därför visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken. (2 kap 1 § Trafikförordningen) När du möter eller kör om gående, ska du ge dem tid att vika åt sidan. Du måste också lämna tillräckligt utrymme. (3 kap 58 § Trafikförordningen)

När du som fordonsförare korsar en gångbana, kör ut från en fastighet, parkeringsplats eller när du kör på en gågata och i ett gångfartsområde, har du väjningsplikt mot gående. Hastigheten får inte överskrida gångfart. (8 kap 1 § Trafikförordningen) Om du tänker köra förbi till höger om spårvagn eller buss som har stannats vid hållplats som saknar refug, måste du stanna och lämna fri passage åt på- eller avstigande passagerare. (3 kap 58 § Trafikförordningen)

Du som fordonsförare har, efter att ha svängt i en korsning och ska passera ett bevakat övergångsställe, väjningsplikt mot gående som på rätt sätt har gått ut på eller just skall gå ut på övergångsstället. Du måste därför köra med låg hastighet. (3 kap 60 § Trafikförordningen) Vid obevakade övergångsställen och cykelöverfarter har förare väjningsplikt mot gående respektive cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska gå eller färdas ut på övergångsstället eller cykelöverfarten. En förare som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelpassagen. (3 kap 61 och 61a §§ Trafikförordningen)

Det är förbjudet att köra om fordon eller spårvagn strax före eller på ett obevakat övergångsställe, en obevakad cykelpassager eller en cykelöverfart. (3 kap 40 § Trafikförordningen)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

På en gemensam gång- och cykelbana ska jag hålla till vänster som gående, men vad gäller på gångbanor och i gångfältet på separerade gång och cykelbanor? Vilken sida av gångbanan ska man gå på då?

Måste man stanna vid stopplinjen vid vägmärket "Stop"?

Vilka trafikanter är man skyldig att visa särskild hänsyn mot?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.