Vad är en gångpassage

Vad är en gångpassage och varför byggs vissa övergångsställen om?

En gångpassage är en plats där gående korsar körbanan.

En del av gångpassagerna är övergångsställen; med eller utan trafikljus. På de obevakade (utan trafikljus) gäller de speciella trafikreglerna för övergångsställen, att alla fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

Ett övergångsställe förbättrar framkomligheten för gående, men inte säkerheten. En del övergångsställen byggs om för att få bättre säkerhet, framkomlighet eller tydlighet.
Avgörande för säkerheten är att hastigheterna är låga, både för att förarna lättare ska kunna avgöra vad de gående avser att göra och för att konsekvenserna vid en olycka blir lindrigare.

Exempel på hastighetsdämpande åtgärder är gupp, vägkuddar, avsmalningar och sidoförskjutningar.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning