Trafiksäkerhet på lätt svenska

På ett enkelt sätt beskrivs vad som är viktigt att tänka på i trafiken. Materialet är särskilt framtaget till asylsökande, men kan även användas av andra målgrupper som har begränsade kunskaper i svenska. Till varje kapitel finns en film, samtliga filmer finns även textöversatta till arabiska, dari, engelska, franska, persiska, ryska, somaliska, spanska och tigrinja. Spellista På lätt svenska och textat på andra språk.

Till materialet finns även en handledning och ett bildspel på svenska, samt dialogkort. Materialet är tänkt att användas till studiecirkel, vid språkcafé eller liknande. Foldern, Handledningen, Bildspelet går att ladda ner gratis längst ner på sidan.

 

Det är viktigt att alltid se sig för och att få ögonkontakt med andra.Gå över gatan på ett övergångsställe. Vänta tills bilen sett dig och stannat.

  I Sverige är det lag på att alla barn under 15 år ska använda cykelhjälm.Det är lika viktigt för vuxna att använda hjälm när man cyklar. Cykla ...

Använd reflex när det är mörkt ute så att andra ser dig.   

  Alla som åker bil ska använda bilbälte, både i fram- och baksätet. Den som kör bilen ansvarar för att alla under 15 år använder bilbälte. Mån...

 I bilen har barn bälte, både i framsätet och baksätet. Små barn åker bakåtvänt.

 Den som kör ett fordon får aldrig köra fortare än den hastighet som står på skylten. 

  Om du har druckit alkohol ska du aldrig köra bil, MC, moped eller cykel. 

 Körkort behövs för alla fordon utom cykel. Det är förarens skyldighet att se till att fordonet är trafiksäkert och lagligt.   Att ta körkort f...

 Det är viktigt att se sig för när man går till hållplatsen. Använd reflex om det är mörkt.

Materialet "Trafiksäkerhet på lätt svenska" är framtaget för att på ett enkelt sätt beskriva vad som är viktigt att tänka på i trafiken. Handledning

Dessa dialogkort ställer viktiga frågor - och ger svar och mer fakta. Du som möter nyanlända på asylboenden, språkcaféer, i studiecirklar eller and...