Hoverboard

En hoverboard är en självbalanserande bräda med två hjul och en elmotor. Brädan ser ut ungefär som en skateboard, men man färdas med långsidan framåt. Den får maximalt gå i 20 km/tim. 

Hur du väljer och använder en hoverboard

Vilka regler gäller?

En hoverboard klassas som cykel, vilket innebär att samma trafikbestämmelser gäller som för vanliga cyklar. Den ska vara utrustad med broms och ringklocka. Vid färd i mörker ska fordonet ha reflexer framtill, baktill och på sidorna och belysning fram och bak. Barn under 15 år måste använda hjälm.

En hoverboard som går fortare än 20 km/tim hamnar under definitionen "övriga fordon" och får då inte köras i trafiken.

Det har hänt vid upprepade tillfällen att hoverboards fattat eld under laddning. Köp en hoverboard som är CE-märkt och har en svensk bruksanvisning och en "Försäkran om överensstämmelse" där det står vem som tillverkat den. Om du köper ett fordon via nätleverantörer med direktimport är de i regel inte CE-märkta och det är svårt att veta vilken kvalitet du får. Fordonet är inte heller anpassat efter det svenska regelverket, så du behöver vara särskilt uppmärksam på att det inte överskrider gränsen för maxhastighet.

 

Tänk på att

  • Lära känna fordonet innan du ger dig ut i trafik. Öva särskilt på att gasa och bromsa.
  • Andra trafikanter kan missbedöma din hastighet.
  • Använda hjälm, knä- och armskydd.
  • Kontrollera att fordonet är CE-märkt och att maxhastigheten inte överskrider 20 km/tim.

Marknadsöversikter

Frågor och Svar

Vad är en hoverboard för ett fordon?

Vilka regler gäller för sparkcyklar med motor? Finns det någon åldergräns?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.