Eldrivna enpersonsfordon

Hoverboard

 

En hoverboard är en självbalanserande bräda med två hjul och en elmotor. Brädan ser ut ungefär som en skateboard, men man färdas med långsidan framåt. Den får maximalt gå i 20 km/tim.

En hoverboard räknas som en cykel, men saknar samtidigt det som krävs för att fordonet ska vara lagligt. NTF rekommenderar att hoverboards, airwheels, motoriserade skateboards och longboards tills vidare enbart används inom inhägnade områden.

Vilka regler gäller?

En hoverboard klassas som cykel, vilket innebär att samma trafikbestämmelser gäller som för vanliga cyklar. De ska vara utrustade med broms och ringklocka. Vid färd i mörker ska fordonet ha reflexer framtill, baktill och på sidorna och belysning fram och bak. Barn under 15 år måste använda hjälm.

En hoverboard som går fortare än 20 km/tim hamnar under definitionen "övriga fordon" och får då inte köras i trafiken.

Det har hänt vid upprepade tillfällen att hoverboards fattat eld under laddning. Köp en hoverboard som är CE-märkt och har en svensk bruksanvisning och en "Försäkran om överensstämmelse" där det står vem som tillverkat den. Om du köper ett fordon via nätleverantörer med direktimport är de i regel inte CE-märkta och det är svårt att veta vilken kvalitet du får. Fordonet är inte heller anpassat efter det svenska regelverket, så du behöver vara särskilt uppmärksam på att det inte överskrider gränsen för maxhastighet.

 

Var får man köra?

Eftersom det är oklart var dessa fordon får framföras rekommenderar NTF tills vidare att de endast framförs på inhägnat område.

Om fordonet kan räknas som en laglig cykel får du köra på cykelbana och på väg om cykelbana saknas.  När du kör på vägen ska vägrenen användas. Om du är över 15 år får du välja att köra på körbanan även om det finns cykelbana om hastighetsbegränsningen på vägen är max 50 km/tim. Om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge får alla köra på körbanan även om det finns cykelbana.

Barn får köra på trottoaren till och med det år de fyller åtta, om cykelbana saknas. För övriga gäller att fordonet ska bäras eller köras i gångfart (5-7 km/tim) på gångbana/trottoar. (1 kap. 4 § Trafikförordningen)

 

Hur säker är en hoverboard?

Eftersom dessa fordon kan komma upp i ganska höga hastigheter finns förstås en risk att olyckor inträffar, särskilt om den körs där andra trafikanter vistas och om man inte är van vid att framföra fordonet. Ju högre hastighet fordonet håller desto allvarligare kan skadorna bli vid ett fall eller kollision med t ex en bil, cyklist eller gående.

En analys över olyckor i Sverige åren 2012-2017 visar att det skedde 195 olyckor med hoverboards under perioden, samtliga efter 2014. Olyckorna är vanligast bland barn i åldern 6-12 år, men även vuxna förekommer i statistiken. De flesta olyckorna är singelolyckor och sker på fritiden. Det är vanligast med skador på handled, armbåge och knä. 

Eftersom fordonen är relativt nya och saknar en egen klassning kan man anta att alla olyckor där dessa fordon är inblandade inte finns med i statistiken.

Enligt en rapport vittnar flera användare om att batteriet stängs av under färd, vilket är särskilt farligt för självbalanserade fordon då det innebär att gyrotekniken som håller föraren upprätt stängs av.

 

För barn?

Fordonet kan vara svårt för ett barn att manövrera, eftersom det kan komma upp i ganska hög hastighet. Fordonet klassas dock som en cykel och det finns ingen lagstadgad åldersgräns för när man får köra det. Om barn under 15 år kör fordonet är det lag på att de ska använda hjälm.

Det är svårt att rekommendera en exakt ålder för när barn är mogna att köra hoverboard i trafik. Dels för att barn utvecklas olika men framför allt för att trafikmiljön och fordonen ser så olika ut. En generell tumregel säger att barn inte är mogna att cykla i trafiken förrän de är 12 år och samma regel går att tillämpa för hoverboard.

Om du som förälder överväger att låta din tonåring köra hoverboard i trafik är det viktigt att du försäkrar dig om att hen vet vilka regler som gäller, kan manövrera fordonet och använder hjälm. Köp en modell med låg maxhastighet.

 

Tänk på att

  • Lära känna fordonet innan du ger dig ut i trafik. Öva särskilt på att gasa och bromsa.
  • Andra trafikanter kan missbedöma din hastighet.
  • Använda hjälm, knä och armskydd.
  • Kontrollera att fordonet är CE-märkt och att maxhastighet inte överskrider 20 km/ tim.