Våra informationspaket

NTF är Sveriges viktigaste konsumentorganisation kring trafiksäkerhet. För att nå ut till fler konsumenter publicerar NTF informationspaket anpassade till särskilda målgrupper. För att kunna nå alla inom målgruppen, även de som inte läser svenska, översätts en hel del av materialet till engelska, persiska, arabiska, dari, tigrinja och somaliska. Trafiksäkerhet på lätt svenska bygger i första hand på bilder och är därför inte översatt. Det vänder sig i huvudsak till asylsökande.

Hemsidan kan via Google translate översättas till knappt hundra språk. 

Allt material kan laddas ner och skrivas ut gratis, merparten även läsas on-line.

Materialet beställas gratis så långt lagret räcker via vår webbshop. Klicka på "Beställ" nedan.