Våra informationspaket

NTF är Sveriges viktigaste konsumentorganisation kring trafiksäkerhet. För att nå ut till fler konsumenter publicerar NTF informationspaket anpassade till särskilda målgrupper. För att kunna nå alla inom målgruppen, även de som inte läser svenska, översätts en hel del av materialet till engelska, persiska, arabiska, dari, tigrinja och somaliska. Trafiksäkerhet på lätt svenska bygger i första hand på bilder och är därför inte översatt. Det vänder sig i huvudsak till asylsökande.

Hemsidan kan via Google translate översättas till knappt hundra språk. 

Allt material kan laddas ner och skrivas ut gratis, merparten även läsas on-line.

 

 

På lätt svenska

På ett enkelt sätt beskrivs vad som är viktigt att tänka på i trafiken. Materialet är särskilt framtaget till asylsökande, men kan även användas av andra målgrupper som har begränsade kunskaper i s...

Cykling, lätt svenska

På ett enkelt sätt beskrivs vad som är viktigt att tänka på för ett ökat säkert cyklande. Materialet vänder sig framför allt till lärare och elever på SFI.

För småbarnsföräldrar

Barns trafiksäkerhet är vuxnas ansvar. Det innebär förutom det naturliga föräldraansvaret att trafikplanerare, fordonstillverkare, lärare och inte minst andra trafikanter måste ta hänsyn till och p...

För skolbarnsföräldrar

Din roll som förälder är viktig. Vårt samhälle är i ständig förändring. Städer växer, skolskjutsar ändras, infrastrukturen byggs om och så även barnens närmiljöer.

För tonårsföräldrar

Förmågan att hantera trafiken beror på många olika faktorer. Som ung har man inte utvecklat förutsättningarna att klara av alla situationer i trafiken, man är helt enkelt en oerfaren trafikant. Ton...

För mopedföräldrar

Att bli mopedförälder. Varför ska du läsa det här? Du och din tonåring vet redan att det är viktigt att använda hjälm, att det är farligt att trimma sin moped och att man inte ska köra påverkad.

För äldre

Trafikant hela livet. Att kunna ta sig fram till fots, på cykel eller i en annan typ av fordon är viktigt för alla åldersgrupper.

En utbildning i Nollvisionen för dig som förtroendevalda.

I denna filmserie om A-traktorer och mopedbilar får du möta ungdomarna Emma, Peo, Alice och Anton som tillsammans med programledaren Alex testar på och pratar om risker i trafiken för dig som kör A...