Våra informationspaket

NTF är Sveriges viktigaste konsumentorganisation kring trafiksäkerhet. För att nå ut till fler konsumenter publicerar NTF nu informationspaket anpassade till särskilda målgrupper. För att kunna nå alla inom målgruppen, även de som inte läser svenska, översätts materialet till engelska, persiska, arabiska, dari, tigrinja och somaliska. Trafiksäkerhet på lätt svenska bygger i första hand på bilder och är därför inte översatt. Allt material kan laddas ner och skrivas ut gratis eller beställas till självkostnadspris. Läser man det direkt på skärmen kan det via Google translate översättas till knappt hundra språk. Under 2016 publiceras informationspaket på lätt svenska, till småbarnsföräldrar, äldre och tonårsföräldrar.