Cykelhjälm

Risken för huvudskador är mycket stor om man kör omkull med en cykel. Därför bör alla cyklister ha en godkänd cykelhjälm. För barn under 15 år som cyklar är det lag på hjälm.

Lär dig mer om cykelhjälm

Den som cyklar på en tvåhjulig cykel och är under 15 år ska använda cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd. Cykelföraren är vid straffansvar skyldig att se till att passagerare på cykeln som är under 15 år använder hjälm eller annat lämpligt huvudskydd. (6 kap 4 a § Trafikförordningen)

Annat lämpligt huvudskydd än cykelhjälm är skyddshjälm för motorcykel och moped, småbarnshjälm, ridhjälm, skidhjälm eller inlineshjälm. Kravet är då att en sådan hjälm motsvarar cykelhjälmens skyddsförmåga. En cykelhjälm, för barn över 7 år och vuxna, ska uppfylla grundläggande krav på bland annat säkerhet och vara CE-märkt (CE EN 1078). Småbarnshjälm med grönt spänne rekommenderas för barn upp till sju år.

Småbarnshjälm med grönt spänne
Förutom cykelhjälmar till vuxna och barn finns en särskild småbarnshjälm med grönt spänne. Den ger samma skydd som vanliga cykelhjälmar, men har ytterligare en funktion i det gröna spännet, som öppnas vid en viss belastning. Spännet löser ut om barnet fastnar i en klätterställning eller liknande, och är till för att förhindra kvävningsolyckor. Småbarnshjälmen rekommenderas för barn upp till sju år. Det finns hjälmar för små barn som endast är godkända för lek, så kallade lekhjälmar. Kontrollera därför att hjälmen är märkt CE EN 1080, vilket betyder att det är en hjälm för cykling.

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.