Lagar och regler

Cykelhjälm

Risken för huvudskador är mycket stor om man kör omkull med en cykel. Därför bör alla cyklister ha en godkänd cykelhjälm.

Lag om cykelhjälm
Den som cyklar på en tvåhjulig cykel och är under 15 år skall enligt lag använda cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd.

En cykelförare är vid straffansvar skyldig att se till att passagerare på cykeln som är under 15 år använder hjälm eller huvudskydd. (6 kap 4 a § trafikförordningen)

Annat lämpligt huvudskydd än cykelhjälm är skyddshjälm för motorcykel och moped, småbarnshjälm, ridhjälm, skidhjälm eller inlineshjälm. Kravet är då att en sådan hjälm motsvarar cykelhjälmens skyddsförmåga.

En cykelhjälm, för barn över 7 år och vuxna, skall uppfylla grundläggande krav på bl a säkerhet och vara CE-märkt (CE EN 1078). Småbarnshjälmen rekommenderas för barn upp till sju år, se höger.

Småbarnshjälm med grönt spänne
Förutom cykelhjälmar till vuxna och barn finns en särskild småbarnshjälm med grönt spänne. Den ger samma skydd som vanliga cykelhjälmar, men har ytterligare en funktion i det gröna spännet, som öppnas vid en viss belastning. Det löser ut om barnet fastnar i en klätterställning eller liknande, och är till för att förhindra kvävningsolyckor.

Småbarnshjälmen rekommenderas för barn upp till sju år.

Det finns hjälmar för små barn som endast är godkända för lek, så kallade lekhjälmar. Kontrollera därför att hjälmen är märkt CE EN 1080, vilket betyder att det är en hjälm för cykling.