Möte

Möte med annan trafikant än gående ska ske till höger. Båda förarna måste lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan fordonen. Finns det ett hinder på vägen ska den förare på vars sida av körbanan hindret befinner sig stanna om det är nödvändigt för att den mötande ska kunna passera.

Vad gäller vid möten i trafiken?

På vägar med högsta hastighet 50 km/tim ska bussar lämnas företräde. En förare som närmar sig en järnväg eller spårväg ska anpassa hastigheten och kunna stanna före korsningen.

Finns det ett hinder på vägen ska den förare på vars sida av körbanan hindret befinner sig stanna om det är nödvändigt för att den mötande ska kunna passera. (3 kap 30 § Trafikförordningen) Planera din körning så att möte kan ske på lämpliga ställen, speciellt när du kör på mindre vägar, där man inte kan mötas annat än på särskilt markerade mötesplatser.

Om vägens bredd är begränsad kan det anges med vägmärket Väjningsplikt mot mötande trafik eller vägmärket Mötande trafik har väjningsplikt.

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.