Lagar och regler

Möte

Möte med annan trafikant än gående skall ske till höger. Båda förarna måste lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan fordonen. Finns det ett hinder på vägen skall den förare på vars sida av körbanan hindret befinner sig stanna om det är nödvändigt för att den mötande skall kunna passera. (3 kap 30 § Trafikförordningen)
Planera din körning så att möte kan ske på lämpliga ställen, speciellt när du kör på mindre vägar, där man inte kan mötas annat än på särskilt markerade mötesplatser.

 

En begränsning för möte kan anges med vägmärke om väjningsplikt mot mötande trafik.