Lagar och regler

Möte

En begränsning för möte kan anges med vägmärke om väjningsplikt mot mötande trafik.

Möte med annan trafikant än gående skall ske till höger. Båda förarna måste lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan fordonen. Finns det ett hinder på vägen skall den förare på vars sida av körbanan hindret befinner sig stanna om det är nödvändigt för att den mötande skall kunna passera. (3 kap 30 § Trafikförordningen)
Planera din körning så att möte kan ske på lämpliga ställen, speciellt när du kör på mindre vägar, där man inte kan mötas annat än på särskilt markerade mötesplatser.

 

Sänk farten i god tid när du möter ett fordon i mörker. Den mötandes strålkastarljus minskar möjligheterna för dig att urskilja t ex oskyddade trafikanter.

Anpassa hastigheten till de nya siktförhållandena när du bländar av. Du skall kunna stanna inom den vägsträcka du ser framför dig, d v s ca 30 m. Detta innebär att högsta ”säkra halvljusfart” vid möte med andra bilar är omkring 40 km/tim!

A. Kör på helljus så länge som möjligt.
B. Blända av först när du känner dig irriterad av den mötandes ljus. När den mötande bländar av beror det troligen på att ditt helljus irriterar. Blända omedelbart av.
C. Slå på helljuset igen i själva mötesögonblicket.