Lätt eller tung motorcykel?

Jag undrar vilka regler som gäller för att en motcykel ska klassas som tung? Vilka är kriterierna för varje klass?

Lätt motorcykel
1. Motorcykel på två eller fyra hjul
a) som drivs av förbränningsmotor med en slagvolym om högst 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram,
b) med annan motor än förbränningsmotor som har en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.
2. Motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt av högst 15 kilowatt.


Tung motorcykel
1. Motorcykel på två eller fyra hjul vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt som överstiger 11 kilowatt eller ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.
2. Motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt som överstiger 15 kilowatt.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning