Barnhjälmar

Till barn under sju år bör du välja en hjälm med grönt spänne eftersom det är konstruerat för att lösa ut vid den belastning som uppstår om barnet skulle fastna och bli hängande i hjälmen i samband med lek. Det löser däremot inte ut om barnet till exempel faller av cykeln och slår i marken.

Vad säger lagen?

I svensk lagstiftning (4 a §, 6 kap. Trafikförordningen 1998:1276 ) finns bestämmelser om att barn under 15 år och som färdas med en tvåhjulig cykel ska använda cykelhjälm eller ett annat lämpligt huvudskydd.

 

Svensk rekommendationen om småbarnshjälm med grönt spänne.

Små barn cyklar samtidigt som de leker, snarare än att cykla för att transportera sig. När barnen är mitt uppe i sin lek kommer de inte alltid ihåg att ta av hjälmen när de kliver av cykeln. Därför ska barn under 7 år använda en småbarnshjälm. Småbarnshjälmen har samma skyddande effekt som en vanlig cykelhjälm, men hjälmens spänne löser ut om barnet skulle fastna i t ex en klätterställning. Barnen kan använda en småbarnshjälm vid all cykling, både på den egna cykeln och när de skjutsas i cykelsitsen. Kontrollera att hjälmen är CE-märkt. Småbarnshjälmen ska vara märkt EN 1080. Grönt spänne rekommenderas av en bred uppslutning nationella aktörer, bland annat NTF, Folksam, Konsumentverket, Cykelbranschen, Trafikverket, Transportstyrelsen och flera stora tillverkare och återförsäljare av cykelhjälmar.

 

Rotationsskydd

Välj en hjälm med rotationsskydd som till exempel MIPS eller WaveCel. Det fungerar som ett extra inre skal i hjälmen. Det har en viss rotationsacceptans och ger ett bättre skydd vid sneda islag och rotationsvåld.

Här kan du ladda ner den svenska rekommendationen.

 

Cykelhjälm för barn

 

Marknadsöversikter

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.