Terrängmotorfordon

Ett terrängmotorfordon är ett motordrivet fordon som i huvudsak används för person- eller godstransport i terräng. Terrängmotorfordon delas in i terrängvagnar och terrängskotrar.

Lär dig mer om terrängmotorfordon

En terrängvagn är ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt över 450 kg. Terrängvagnar delas in i lätta och tunga terrängvagnar. Lätt terrängvagn har en tjänstevikt på högst 2 ton. Tung terrängvagn har en tjänstevikt på över 2 ton.

Terrängskoter är ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst 450 kg. Terrängskotrar delas in i snöskotrar och terränghjulingar. En snöskoter är en terrängskoter som är avsedd för färd på snötäckt mark och som är försedd med band och medar. Alla andra terrängskotrar som inte är en snöskoter kallas terränghjuling, en sorts fyrhjuling.

Terrängmotorfordon är registreringspliktiga och ska trafikförsäkras.

Kontrollbesiktning ska göras av registrerade terrängmotorfordon som används i yrkesmässig trafik för persontransport och registrerade terrängmotorfordon, som används i uthyrningsrörelse.

Förarbevis och körkort
Du måste ha fyllt 16 år och ha ett av Transportstyrelsen utfärdat förarbevis för att få köra snöskoter. För att få köra terränghjuling krävs förarbevis för terränghjuling. Ett förarbevis för snöskoter ger således inte rätt att köra terränghjuling och ett förarbevis för terränghjuling ger inte rätt att köra snöskoter.

Förarbevis utfärdas om du gått respektive utbildning hos godkänd utbildare och godkänts vid kunskapsprovet.

Du får dock köra terrängskoter om du har ett körkort eller traktorkort som är utfärdat före den 1 januari 2000. För att köra terrängvagn krävs att man har körkort med B-behörighet.

Om någon som inte fyllt 16 år kör terrängskoter blir straffet böter för olovlig körning men även de som har vårdnaden om barnet kan straffas om de tillåter körning. (3 § Trafikbrottslagen)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.