Plustest

Plustestet kompletterar godkännanden enligt R.44 och R.129. Syftet är att öka säkerheten för barn i bil och göra valet av bilbarnstol lättare. En plustestad bilbarnstol garanterar att barnet som färdas i den inte utsätts för livshotande höga nackkrafter vid en frontalkollision. Plustestet utfärdas för viktklasser upp till 18 kg eller 25 kg respektive längdklasser upp till 105 cm eller över 105 cm. Längden anges av bilbarnstolstillverkaren.

Plustest

Varför välja en plustestad bilbarnstol?

Plustest är en kompletterande provning som utförs vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut i Sverige. Till skillnad från E-godkännandet enligt R.44 eller R.129 är märkningen frivillig. Det är alltså upp till tillverkaren att låta testa stolen. Plustestet mäter de krafter som barnets nacke utsätts för vid en frontalkollision. En E-godkänd bilbarnstol uppfyller alla krav som ställs för att få säljas i Sverige, men en stol som klarat plustestet ger barnet en extra säkerhet.

En plustestad bilbarnstol garanterar att barnet som färdas i den inte utsätts för livshotande höga nackkrafter vid en frontalkollision. Ingen framåtvänd stol klarar idag detta test. Ett godkännande i plustestet utfärdas för R.44-stolar i viktklasserna 18 kg eller 25 kg. Även bilbarnstolar som godkänts i R.129 plustestas, vanligtvis upp till 105 cm, men det är möjligt att plustesta upp till 125 cm.

I NTF:s marknadsöversikt över bilbarnstolar finns information om bilbarnstolen är plustestad eller inte.

Marknadsöversikter

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.