Placering, lutning och bälte

Placering av bakåtvänd bilbarnstol i främre eller bakre passagerarsätet är likvärdig ur krocksäkerhetssynpunkt, bara krockkudden är avstängd i framsätet. Det är viktigt att stolen är monterad så att barnet sitter så upprätt som möjligt. Då får barnet det bästa stödet för den svaga nacken. Titta gärna på vår instruktionsfilm om lutning av bilbarnskydd.

Placering och lutning

Hur man bäst placerar och lutar stolen samt använder bältet

Placering av bakåtvänd bilbarnstol i främre eller bakre passagerarsätet är likvärdig ur krocksäkerhetssynpunkt. Däremot kan framsätet medge större benutrymme, vilket gör att barn kan åka bakåtvänt högre upp i åldrarna. Vid montering i framsätet måste passagerarsätets krockkudde vara avstängd. Det är också viktigt att se till att bilbarnstolen inte skymmer sikten i yttre backspegeln.

Grundtanken med de bakåtvända skydden är att ge barnet stöd för den svaga nacken. Barnet bör därför sitta så upprätt som möjligt. Babyskyddet kan luta cirka 40-45 grader i stolsryggen, så att barnets huvud inte faller framåt och trycker på bröstkorgen. Det kan ge andningssvårigheter och i värsta fall kvävning. En bakåtvänd bilbarnstol får inte luta mer än 30-35 grader, men ofta räcker cirka 20-25 graders lutning.

På bakåtvända bilbarnstolar är fempunktsbälte vanligast idag. Kraven på säkra lås gör att fempunktsbältet är något svårare att stänga än trepunktsbältet. Se till att bälteslåset inte ligger över barnets mage, utan styrs ned mot höftpartiet. Viktigt för alla typer av bälten är att man drar åt bältet så hårt som möjligt. Då märker man också lättare om bältet inte är låst.

Undvik bylsiga kläder som gör det svårt att sträcka stolens internbälte ordentligt. Bältet ska alltid sitta tätt mot barnets kropp. En tumregel är att två fingrar, inte mer, får plats mellan bältet och barnet. Axelbanden ska vara justerade i höjd med barnets axel, eller något högre. Bältet ska aldrig komma nerifrån eftersom det då kan bli en kompression på barnets ryggrad.

Bältesstolar och bälteskuddar används för att positionera framåtvända barn mot bilens bälte. De gör så att barnet sitter mer upprätt och får bättre stöd vid låren. En nerhasad sittställning kan försämra bilbältets funktion. Bältesstolen och bälteskudden gör att bilbältet löper rätt över axeln och att höftdelen av bältet hålls ner mot barnens lår och inte tränger in i magens mjukdelar. Ju närmare kroppen bältet sitter, desto bättre skyddar det barnet. Det är inte farligt om bilbältet delvis vilar mot barnets hals. Risken för skada är mycket större om bilbältets diagonala del sitter för långt ut på axeln. Det kan göra att det glider längre ned på armen vid en krock och ökar risken för skador på huvud och de mjuka delarna av bröstet och magen.

Marknadsöversikter

Frågor och Svar

Jag har läst att ni rekommenderar max 30 grader. Har haft diskussioner med en återförsäljare av bilbarnstolar som hävdar 35 grader även uppemot 40 grader.

Hur hårt ska barnet sitta fast när man har dragit åt bilbarnstolens bälte för att det ska vara säkert?

Min son är 11 månader och väger 9,5 kg. bilbarnstolen har trepunktsbälte, ibland ålar han sig till halvliggande ställning då och då så att bältet som ska ligga över höften hamnar på hans mage.

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.