ÅM2019-1592

Förslag till ändringar av Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

Remissvar: Förslag till ändringar av Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott. Diarienummer ÅM2019-1592.

Ladda ner: NTF:s remissvar