Blinkers och typintyg på moped klass II

Måste klass II mopeder (vanlig svensk 30-moppe) vara utrustade med blinkers? Måste man ha ett typintyg med sig vid färd? Om man köper begagnat och det inte finns ett sådant, kan man ordna ett nytt?

Av typintyget framgår om mopeden ska ha blinkers (körriktningsvisare). Blinkers på moped som upptagits i typintyg eller godkänts vid mopedbesiktning före den 1 januari 1989 behöver inte vara typgodkänd.

Du behöver inte ha typintyget med dig när du kör (endast försäkringsbevis måste medföras). Typintyget ger information om mopedens tekniska data, importör och ursprungligt försäljningsställe. Normalt kräver försäkringsbolaget in typintyg vid nyteckning av försäkring samt vid skadereglering.

Det finns två typer av moped klass II. Den EU-godkända mopeden är konstruerad för att köras i högst 25 km/tim och motorns effekt får vara högst 1 kilowatt. Den andra typen är konstruerad för att köras i högst 30 km/tim och är godkänd i Sverige enligt äldre bestämmelser. Sådana mopeder måste ha ett svenskt typintyg med bokstäverna ASB + 4 siffror.

På äldre mopeder kan även finnas VOV eller TSV före siffergruppen. Uppgifter från typintyget skall finnas på ramen (vanligtvis på en klisterlapp av aluminium, på vissa äldre modeller kan en nitad skylt finnas) och ett präglat ramnummer som alltid skall finnas.

Vid köp av moped klass II ska du begära att få ett typintyg om det är en svensk godkänd 30-moped eller ett CoC-intyg (intyg om överensstämmelse) om det är en EU-godkänd 25-moped.

Om en godkänd moped klass II har ändrats så att den inte längre stämmer överens med uppgifterna i typintyget eller instrument över mopedbesiktning som har legat till grund för godkännandet, får den inte användas förrän den efter ändringen har godkänts vid en mopedbesiktning. Detsamma gäller om en EG-typgodkänd moped klass II har ändrats så att den inte längre stämmer överens med intyget.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad inom trafiksäkerhetsområdet, ange din e-postadress nedan.

Jag godkänner härmed att NTF får samla in, använda och behandla mina personuppgifter som jag har angivit i detta formulär i enlighet med vår Integritetspolicy. Markera kryssrutan till vänster om du accepterar detta.

Andra sidor relaterade till din sökning