Övrigt om cyklar

Cyklar

Är det tillåtet att frakta barn i en cykelkärra som är avsedd för godstransporter?

Kan man bli av med körkortet om man cyklar onykter?

Var kan jag hitta en sammanställning av trafikregler för cyklister?

Vad gäller för möte mellan cyklist och gående på en kombinerad gång- och cykelväg?

Får jag cykla mot enkelriktat?

Får man gå eller cykla på en huvudled?

Får man åka sparkcykel på en gångbana?

Vad gäller för inlines i trafiken? Räknas jag som en cyklist eller en gångtrafikant?

Finns det några bestämmelser som reglerar hur fotgängare och cyklister ska förhålla sig till varandra på gemensam gång- och cykelbana?

Finns det några regler/rekommendationer gällande vilka skydd man ska använda när man åker kickboard eller kickbike och om det är "godkänt" att använda?

Jag hade oturen att bli påkörd av en bilist då jag cyklade till jobbet. Vilka anmälningar behövs göras? Kan man få ersättning även om man inte har bilistens bilnummer?

Jag cyklar dagligen på Värmdövägen (väg 222). Det känns nästintill livsfarligt så därför har jag tänkt att tillverka en stingpinne. Vilka mått ska den ha för att vara laglig?

Vilka regler gäller för cykel vid rondeller och vid korsningar med gata/väg med biltrafik?

Om jag cyklar på en cykelbana och ska korsa en bilväg vid en obevakad cykelöverfart, vad gäller då? Har bilister väjningsplikt precis som mot fotgängare?

Får man skjutsa varandra på cykel?

En stadsgata har cykelbanor i båda riktningarna. Trafikmärket för påbjuden cykelbana finns endast i färdriktningen, dvs höger cykelbana. Är det tillåtet att cykla mot trafiken i vänstertrafik på vä...

Jag har läst/hört någonstans att barn inte är mogna att cykla i trafiken förrän de är ca 12 år. Stämmer det?

Kan man cykla med sitt barn i en bärsele på ryggen?

Får jag skjutsa barn på cykelns pakethållare?

Måste cyklist stanna vid STOP?

Hur monterar man en cykelsits på en elcykel?

Är det lag på att använda cykelhjälm i cykelkärra?

Måste cyklisten vara på cykelbanan eller vägrenen?

Får barn cykla på trottoaren?

Maxbredd för cykelkärra.

Jag funderar på att köpa en lådcykel för att kunna köra mina barn som är 7 och 10 år till skolan

Jag ska få en bebis och har en elektrisk lådcykel. Finns det något sätt att säkert fästa ett babyskydd i en lådcykel och räcker det med babyskydd för att bebisen ska sitta säkert?