Höga hastigheter måste bekämpas!

Hastigheterna har kraftigt drivits upp på vägarna, troligen på grund av det i allmänhet stressade tempot som finns i samhället i dag. Trenden verkar även vara att man inte stannar vid stopplikt/väjningsplikt och att man i det längsta undviker att använda blikers, vilket föranlett otalet oftast helt onödiga olyckor. Själv har jag insett vad stessen leder till och håller mig alltid inom hastighetsgränserna. Ofta håller jag 10 km/h under gällande begränsning då det är glest med trafik, mest för att visa mig själv att det faktiskt går att köra så utan att förlora många sekunder. Detta spar inte bara på bilen och minskar riskerna, utan man tjänar också ekonomiskt på detta då bilen drar märkbart mindre bränsle. Vore hög tid för kampanjer mot dessa nya 'folksjukdomar', av typen 'Dämpa farten'-kampanjer, som jag vet förekom för ett antal år sedan. I så fall skulle jag vara mycket intresserad av sätta en sådan dekal på mina bilar! Någonting måste göras, för det blir bara värre och värre i dagens hetsiga trafik, och inte blir det bättre av att trafikpolisen får allt sämre resurser.

Jag kan inte göra annat än att hålla med dig. Det dör ca 550 människor i trafiken varje år och 150-200 av dessa beror på att bilisterna kör fortare än hastighetsgränserna. Vi måste få en helt annan inställning till hastigheter än vad många har i dag. Vi måste bli fartnyktra!

Det händer dock en hel del på hastighetsfronten även om det inte uppmärksammas så mycket i massmedia.

  • Polisen bygger ut sin övervakning med hastighetskamror.
  • Ulrika Messing, som är ansvarig minister, har kallat till Nationell Samling för Nollvisionen och där pekat ut tre områden: Hastighet, Alkohol/Droger och Barn och Ungdomar.
  • Åkeriförbundet och taxiförbundet har utarbetat trafiksäkerhetspolicies där man uppmanar sina medlemmar att hålla hastighetsgränserna.
  • Kommunerna arbetar intensivt med att få ner hastigheterna i tätorterna genom gupp, cirkulationsplatser, avsmalningar mm.
  • Vi får fler äldre och fler kvinnliga bilförare. Även om det finns undantag så kör båda dessa grupper lugnare än medelålders och unga män.

Jag håller dock med dig om att vi skulle behöva en stor massmediakampanj om hastigheter. Vi har försökt få igenom detta länge men hittills inte lyckats. Ditt förslag om dekaler på bilarna tror jag dock kommer snart.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad inom trafiksäkerhetsområdet, ange din e-postadress nedan.

Jag godkänner härmed att NTF får samla in, använda och behandla mina personuppgifter som jag har angivit i detta formulär i enlighet med vår Integritetspolicy. Markera kryssrutan till vänster om du accepterar detta.

Andra sidor relaterade till din sökning