Vilt

Risken för viltkollisioner är betydligt större än man tror. Det är inte bara de stora djuren som är en fara. Även en kollision med ett så pass litet djur som en grävling kan göra att du förlorar kontrollen över ditt fordon. Kör du motorcykel kan en sådan kollision vara förödande.

Lär dig mer om viltolyckor

Riskfulla tidpunkter
De flesta viltolyckorna sker under maj – juni och oktober – november. Älg, hjort och rådjur är då särskilt rörliga på grund av brunst, jakt och kalvavstötning. Älgkon stöter före kalvningen bort fjolårskalven. De farligaste tiderna på dygnet är i skymning och gryning. Djuren är då i rörelse för att äta och dricka.

Djur vid vägen
När du kör genom viltrika områden är det viktigt att du inte endast tittar på vägen utan också flyttar blicken till områden utanför vägen. Låt gärna dina medpassagerare hjälpa dig att hålla uppsikt. Upptäcker du djur vid sidan av vägen, sänk hastigheten och var beredd att stanna snabbt. När som helst kan djuren gå in på vägen. Ser du älg, hjort, rådjur eller vildsvin korsa vägen framför dig, så skärp uppmärksamheten. Det kommer som regel flera djur. I mörker ser man i allmänhet bara djurens ögon som lyser genom att billjuset reflekteras.

Respektera varningarna
Vägmärket “Varning för djur” och viltstängsel visar att du kör genom viltrika områden. En tilläggstavla till vägmärket “Varning för djur” visar att det är ett viltstråk, vilket innebär att djur brukar korsa vägen på den angivna sträckan. Här med en längd av 600 meter efter 200 meter från märket. Även om det finns stängsel kan djur ha tagit sig in på vägen.

Var särskilt uppmärksam där viltstängsel slutar. Respektera varningsmärkena, som visar att djur kan finnas på vägen. Vägmärket “Varning för djur” kan även förekomma med andra symboler som hjort, ko, häst, ren, får och vildsvin.

Var försiktig när du möter eller passerar någon som leder eller driver kreatur på eller vid vägen.

Viltolycka
Om du med motorfordon kolliderat med björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn är du som förare av fordonet skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta närmaste polismyndighet. Det gäller även om djuret inte är synbarligen skadat. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter. (40 § Jaktförordning (1987:905) och 26 § i Jaktlag (1987:259)

 

Åtgärder på olycksplatsen:

  • Sätt snarast ut varningstrianglar, så att inte fler olyckor inträffar.
  • Om någon människa är skadad – ge första hjälpen. Larma sedan polis och ambulans.
  • Ring 112 och anmäl olyckan, även om ingen människa är skadad.
  • Ligger djuret på vägbanan – flytta det om möjligt. Men tänk på din egen säkerhet.
  • Om inte du eller någon annan kan vara kvar på platsen tills polisen kommer, markera platsen på ett tydligt sätt.
  • Om djuret har försvunnit, bör du – för att underlätta eftersök – tydligt markera den plats där djuret lämnade vägen.
  • Försök aldrig att själv avliva ett skadat större djur, om du inte har rätt utrustning och kunskap.
  • Påkört vilt tillhör markägaren, staten eller jakträttshavaren.
  • Påkört och dödat småvilt som har något värde bör lämnas till närmaste gård eller polisen.

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.