Mopeder delas in i två klasser, klass I och klass II.

Moped klass I

  • Måste vara registrerad och ha registreringsskylt.
  • Högsta hastighet 45 km/tim.
  • Får ej köras på cykelbanor.
  • Lägst AM-körkort krävs.
  • Endast en passagerare får tas med på mopeden om det finns avsedd och registrerad plats.

 

Moped klass II

  • Är inte registreringspliktig.
  • Högsta hastighet 25 km/tim.
  • Får köras på cykelbanor, med undantag för cykelbana med tilläggstavla ”Ej moped”.
  • Förarbevis krävs.
  • På en klass II moped får man skjutsa en person om det finns en avsedd plats för det, annars gäller samma regler som för skjutsning på cykel.