Cykelns och mopedens plats på vägen

Cyklister ska i första hand vara på cykelbana. Cykelbana ska också användas av mopedister på tvåhjulig moped klass II, om det inte är förbud mot mopedåkning där. Moped klass I ska köras på vägrenen.

Var ska cykeln och mopeden vara?

Cyklister ska använda cykelbana i första hand. Även mopedister med tvåhjulig moped klass II ska använda cykelbana, om det inte är förbud mot mopedåkning där. Finns det ingen cykelbana ska cyklister och förare av tvåhjuliga mopeder klass II färdas på vägrenen. Cyklister och förare av tvåhjuliga mopeder klass II får om särskild försiktighet iakttas använda körbanan i stället för cykelbanan om

  1. den cyklande fyllt 15 år, och
  2. den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 km/tim och i övrigt när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge.
    (3 kap 6 § Trafikförordningen)

Cyklar med fler än två hjul eller cykel som drar en cykelkärra får färdas på körbanan om det är lämpligare med hänsyn till cykelns bredd.

Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas. (3 kap 12a § Trafikförordningen)

Cyklister och mopedister klass II får använda körfält eller körbana för fordon i linjetrafik om det är beläget till höger i färdriktningen. (8 kap 2 § Trafikförordningen)

Moped klass I ska köras på vägrenen om sådan finns. (3 kap 12 § Trafikförordningen)

Det är förbjudet att köra moped på motorväg och motortrafikled. (9 kap 1 § Trafikförordningen)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.