Fyrhjulingar i olika fordonsslag

Intresset för fyrhjulingar ökar och tyvärr också olyckorna. Reglerna kan tyckas lite krångliga, eftersom fyrhjulingar delas in i en rad olika fordonsslag beroende på vad de ska användas till.

En fyrhjuling kan vara en terränghjuling, fyrhjulig motorcykel, traktor, fyrhjulig moped eller ett motorredskap. Beroende på hur fyrhjulingen är registrerad gäller olika regler. Om du funderar på att skaffa en fyrhjuling ska du alltså börja med att tänka på vad du ska använda den till. Gemensamt är krav på skyddshjälm, förarbehörighet och viss ålder (15 år), samt att det normalt är förbjudet att köra fyrhjuling i terräng. Så fort fyrhjulingen ska användas utanför inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde ska den vara registrerad. Din egen mark gäller inte som inhägnat område!

Fyrhjulingar för olika användningsområden

Arbetsredskap för jord- eller skogsbruk – Terränghjuling
Arbetsredskap och kan dra andra fordon – Traktor
Arbetsredskap och kortare förflyttning av gods – Motorredskap klass I eller II
Transportmedel på allmän väg – Fyrhjulig motorcykel
Transportmedel på allmän väg – Fyrhjulig moped klass I eller II

Vad säger lagen?

Terränghjuling

 • Registreringsskylt fram
 • Förarbevis för terränghjuling (vilket kräver utbildning) eller körkort/traktorkort utfärdat före år 2000
 • Skyddshjälm ska användas (förutom om fordonet har kaross)
 • Trafikförsäkring
 • Högst 20 km/tim på enskild väg
 • Får inte köras på allmänna vägar och gator, endast korsa allmän väg
 • Får skjutsa passagerare på enskild väg

Traktor A

 • Registreringsskylt fram, registrerad som traktor A
 • Körkortsbehörighet AM eller högre eller traktorkort
 • Trafikförsäkring
 • Konstruerad för högst 40 km/tim, ska ha LGF-skylt (långsamtgående fordon)

Traktor B

 • Registreringsskylt fram, registrerad som traktor B
 • B-körkort på allmän väg
 • Skyddshjälm ska användas (förutom om fordonet har kaross)
 • Trafikförsäkring
 • Högst 50 km/tim, ska ha KM-skylt bak (anger högsta hastighet)
 • Skyddshjälm (förutom om fordonet har kaross)

Motorredskap klass I

 • Registreringsskylt fram
 • B-körkort på allmän väg
 • Trafikförsäkring
 • Högst 50 km/tim (med släpvagn i vissa fall högst 40 km/tim), ska ha KM-skylt bak (anger högsta hastighet)

Motorredskap klass II

 • Körkort eller traktorkort på allmän väg
 • Trafikförsäkring beroende på hur den används
 • Konstruerad för högst 30 km/tim, ska ha LGF-skylt (långsamtgående fordon)

Fyrhjulig motorcykel

 • Registreringsskylt bak
 • B-körkort eller A1 eller A utfärdat före 19 januari 2013 på allmän väg
 • Trafikförsäkring
 • Hjälmkrav (om det inte finns karosseri då bilbälte används istället)

Fyrhjulig moped klass I

 • Registreringsskylt bak
 • Körkortsbehörighet AM eller högre, eller traktorkort utfärdat före 1 oktober 2009 på allmän väg
 • Trafikförsäkring
 • Konstruerad för, och får köras i, högst 45 km/tim, ska ha LGF-skylt (långsamtgående fordon)
 • Hjälmkrav (om det inte finns karosseri då bilbälte används istället)

Fyrhjulig moped klass II

 • Körkort eller förarbevis, eller fyllt 15 år före 1 oktober 2009
 • Trafikförsäkring
 • Konstruerad för högst 25 km/tim, ska ha LGF-skylt (långsamtgående fordon)
 • Hjälmkrav (om det inte finns karosseri då bilbälte används istället)

Övriga regler

 • Det är förbjudet att köra motordrivna fordon i terrängen. De får dock köras i terrängen vid jord- och skogsbruk eller då marken är snötäckt och inte riskerar att skadas. Vissa yrken har undantag vid yrkesutövning, t ex veterinär och brandförsvar. Väjningsplikt gäller mot gående.
 • En oregistrerad fyrhjuling (moped, motorcykel, traktor, motorredskap klass I, terränghjuling) får endast köras på särskilt inhägnade platser - dit räknas t ex inte den egna marken.
 • Passagerare är endast tillåtet om det står i registreringsbeviset.
 • Vilka regler som gäller för släp står i registreringsbeviset.

 

Lekfordon?

Ibland marknadsförs små fyrhjulingar till barn, som om de vore lekfordon. Ett lekfordon är ett fordon som inte kan eller får köras fortare än 6 km/tim. Den får inte ha förbränningsmotor och ska vara avsedd för barn upp till 14 år. Ett barn på lekfordon anses i trafiken som gående. Det innebär att många ”barn-fyrhjulingar” är olagliga för barn, de klassas ofta som moped/motorcykel med de regler som gäller för dessa fordon (se ovan).

Säkerhet/Särskilda risker

Antalet dödade och skadade på fyrhjulingar har ökat markant på senare år och många av de skadade är barn. Cirka 40 procent av totalt cirka 7000 av skadefallen på och utanför väg (2007-2010) var barn under 15 år.

Singel- och alkoholrelaterade olyckor dominerar bland dödsolyckorna och de flesta omkommer i samband med vältningsolyckor. Cirka 60 procent av förarna i dödsolyckor var alkoholpåverkade.
Flera har också omkommit i samband med att de kört igenom isen.
Huvudskador står för mer än hälften av de dödliga skadorna på väg.

Tänk på:

 • En fyrhjulings köregenskaper är annorlunda en för en bil. Det kan vara klokt att gå en särskild utbildning även om inte lagen kräver det.
 • Använd alltid hjälm. Vid all sorts körning kan en olycka hända!
 • Ett ryggskydd är en billig försäkring om man skulle välta eller ramla av.
 • Det är bra att ha med första förband och en brandsläckare.
 • Eftersom fyrhjulingar ofta används på det mindre vägnätet kan det vara bra med någon form av nödlarmsystem, vilket kan korta insatstiderna för vård.


Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.