TSV 2018–1154

Ändring i föreskrift om användning av bilbälte och särskilda skyddsanordningar för barn

Svar på remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:52) om användning av bilbälten och särskilda skyddsanordningar för barn (TSV 2018–1154).

NTF:s ställningstaganden och synpunkter
NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, välkomnar förslaget om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter som medför skärpta krav när det gäller information om användning av bilbälte i buss. Vi tillstyrker de förslag som lämnats. Vi har dock funnit en något svårtolkad formulering som vi föreslår ändras. Det är under Allmänna råd till 4 kap. 10 c § trafikförordningen (1998:1276) där det fetstilta i följande mening är svårt att förstå: Vid transport med buss i beställningstrafik bör information ges till den som inte vet hur bältet ska användas om rätt användning av bilbältet samt vid behov hjälpa passageraren att ta på bältet och visa hur det ska vara placerat på kroppen enligt 3–5 §§. NTF föreslår: ...bör information om rätt användning av bilbältet ges till den som inte vet hur bältet ska användas…

Övriga förslag
Regeringsuppdraget handlade om att vidta säkerhetshöjande åtgärder för passagerare i buss. Lagen (4 kap. 10a § Trafikförordning 1998:1276) säkerställer dock inte en säker resa för alla passagerare i buss. Detta gäller barn under tre år som inte omfattas av bilbälteslagen i buss. NTF anser att krav måste ställas på tillgänglighet av anpassade bilbarnskydd för denna grupp. Det finns till exempel säten som kan anpassas till barn som behöver åka bakåtvänt och som några länstrafikbolag utrustat sina bussar med. Vidare ser vi att det är viktigt att kontinuerliga mätningar av bältesanvändningen på buss börjar genomföras.

 

LADDA NER >>