Försäkring av 30-moped

Jag har en gammal 30-moped (alltså ej EU-moped). Vad fordras för försäkringar för att köra den på allmän väg?

Mopeden måste vara trafikförsäkrad. Försäkringsbeviset skall alltid medföras under färd. Trafikförsäkringen ersätter skador på alla inblandade personer, även på passagerare, samt skador på annans egendom. Däremot täcker den inte skador på den egna mopeden eller om den t ex blir stulen eller börjar brinna. För att vara skyddad i sådana fall måste man teckna tilläggsförsäkringar.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning