Företräde för buss och tåg

På vägar med högsta hastighet 50 km/tim ska bussar lämnas företräde. En förare som närmar sig en järnväg eller spårväg ska anpassa hastigheten och kunna stanna före korsningen.

Vad gäller för bussars företräde och vid plankorsning?

När en buss ska lämna en hållplats är du skyldig att minska hastigheten och stanna om det behövs för att lämna bussföraren företräde. (3 kap 45 § Trafikförordningen) Den regeln gäller på vägar där högsta tillåten hastighet är 50 km/tim eller lägre. För att det inte ska uppstå någon fara är bussföraren skyldig att ge tecken och vara särskilt försiktig.

Din skyldighet är att ”släppa ut” bussen i det körfält som ligger längst till höger på vägen. Om bussföraren ska köra in i ett körfält som ligger längre till vänster har han skyldighet att rätta sig efter de regler som gäller för körfältsbyte. 

En plankorsning är den plats där en väg i samma plan korsar en järnväg eller en spårväg som är anlagd på egen banvall. När du närmar dig en järnväg eller spårväg, ska du anpassa hastigheten så att du kan stanna före korsningen om det behövs.

Även om det finns säkerhetsanordningar, måste du kontrollera att banan är fri innan du korsar spåret. Se efter så att inget tåg eller annat fordon kommer. Dressiner och andra lätta järnvägsfordon påverkar inte alltid de automatiska signalerna. Dessutom kan det bli fel även på signalanordningar. Lita aldrig på att du kan tågtiderna. (2 kap 7 § Trafikförordningen) Vid vissa plankorsningar är man skyldig att stanna innan man kör över spåret. De utmärks med vägmärket ”STOP”. Även i andra fall, t ex vid skymd eller nedsatt sikt, kan det vara nödvändigt att stanna för att förvissa sig om att korsningen är fri.

När du försäkrat dig om att inget tåg eller spårvagn närmar sig, ska korsningen passeras utan onödigt dröjsmål.

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.