När får man stanna på motorväg?

I vilka situationer får man stanna på en motorväg?

I Trafikförfattningen 9 kap. Bestämmelser för trafik på motorväg och motortrafikled står:

Fordon får inte stannas eller parkeras annat än på platser som utmärkts med ett vägmärke som parkerings- eller rastplats. Bussar i linjetrafik får dock stannas vid särskilt anordnade hållplatser.

Vid motorhaveri eller dylikt, när det inte finns möjlighet till annat, kan fordon stannas på motorväg.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning