När får man stanna på motorväg?

I vilka situationer får man stanna på en motorväg?

I Trafikförfattningen 9 kap. Bestämmelser för trafik på motorväg och motortrafikled står:

Fordon får inte stannas eller parkeras annat än på platser som utmärkts med ett vägmärke som parkerings- eller rastplats. Bussar i linjetrafik får dock stannas vid särskilt anordnade hållplatser.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning