Får man åka sparkcykel på en gångbana?

Får man åka sparkcykel på en gångbana? Vad gäller för en elsparkcykel?

När man åker sparkcykel betraktas man som gående. Gående ska använda gångbana eller vägren. Finns det ingen gångbana eller vägren ska man använda cykelbana eller körbana. Gående som använder körbana ska om möjligt gå längst till vänster. Den som åker rullskridskor eller liknande, t ex sparkcykel, i högre hastighet än gångfart ska färdas till höger på vägen om det är lämpligare.

En eldriven sparkcykel, sk el-scooter, räknas som cykel och ska därmed vara på cykelbana. Framförs el-scootern maximalt i gångfart får den köras på gångbana/trottoar om cykelbana saknas.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning