Barn och ungdomar i trafiken

Barn och ungdomar har rätt till en säker, hälsosam och stimulerande utemiljö. Barn ska kunna röra sig fritt i sin närmiljö utan risk för att dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Ungdomar ska i ännu högre grad kunna röra sig fritt och säkert i trafiken, både som gående, cyklister och eventuellt med motorfordon. Vuxna, både föräldrar och lärare, behöver vara medvetna om barns och ungdomars utveckling och deras begränsningar. De flesta barn skyddas väl när de åker bil, men förbättrad trafikmiljö behövs ofta för att kunna gå och cykla säkert till skolan och fritidsaktiviteter.

Vad gör NTF för barns och ungdomars säkerhet i trafiken?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.