NTF Anser...

A-traktorförare och mopedbilsförare

För att få köra en mopedbil eller A-traktor krävs antingen ett AM-körkort eller ett körkort med högre behörighet. Körkortsutbildningen för AM-körkort är idag 12 timmar lång, varav minst fyra timmar är praktisk träning. För att få göra de praktiska delarna ska man ha fyllt 14 år och 9 månader och ha ett körkortstillstånd. Utbildningen ska genomföras hos en behörig utbildare. Något körprov görs inte men utbildaren kan bedöma att körkortstagaren behöver ytterligare körträning. All praktisk körning genomförs på tvåhjulig moped, även om man har för avsikt att köra mopedbil eller A-traktor. Privat övningskörning är inte tillåtet. När utbildaren bedömt att eleven har uppnått kursplanens mål och rapporterat att denne har gått utbildningen, kan kunskapsprovet bokas hos Trafikverket. När man har fyllt 15 år och har klarat kunskapsprovet kan man ge sig ut på vägarna och köra sin A-traktor eller mopedbil.

 

NTF anser:

  • AM-utbildningen måste förbättras och anpassas för fyrhjuliga fordon och det måste bli tillåtet att få övningsköra privat med exempelvis föräldrar.
  • AM-utbildningen behöver ha ett större fokus på trafiksäkerhet och ungdomarna behöver få kunskap och möjlighet att reflektera över riskfyllda situationer i likhet med den riskutbildning som finns för bilkörkort.
  • Krav på vinterdäck och kontrollbesiktning för mopedbilar bör införas.
  • Mopedbilar behöver bättre kunna skydda de som fördas i fordonet vid en eventuell olycka. Krav på att mopedbilar ska utrustas med bältespåminnare, krockkuddar, antisladdsystem och autobroms bör införas.
  • Föräldrar behöver engagera sig i hur deras ungdomar beter sig trafiken. Viktigt är att tydliggöra föräldraansvaret. Särskilt viktigt är att föräldrar ser till att fordonen inte trimmas och att bälte används.
  • Mopedbil- och A-traktorförare behöver få ökad kunskap om risker i trafiken, bl a bör vikten av att använda bälte lyftas.
  • Skolan behöver ta upp frågor om trafiksäkerhet, bältesanvändning, trimning och andra risker i samband med moped- och A-traktorkörning.
  • Säljare av motorfordon ska ta ansvar för säkerhetsinformation om fordon och säkerhetsutrustning samt bidra till att motverka trimning.